for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

Židovský holokaust verzus Slovanský holokaust

entries
11
shows
163
uniques
15
theme was created 11.2.2024 14:48 by Kasafran
1
11.02.2024, 14:48
Židovský holokaust verzus slovanský holokaust...
Zdroj: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., vedúci vedecký pracovník, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Dátum: 27.1.2024

Na kapitalistickej slobode slova a kapitalistickej demokracii ma fascinuje veľa vecí. Medzi nimi sú aj informácie o holokauste.

Predpokladám, že vďaka kapitalistickej slobode slova mnoho spoluobčanov nepozná definíciu holokaustu.
Niektorí vedia, že pri nesprávnom použití slova holokaust môžu dostať trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Tak hovorí náš Trestný zákon 300/2005 Z.z.. Citujem: „§ 422, ods. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá (trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky), kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust." Trestný zákon slovo „holokaust" nedefinuje. Zrejme sa predpokladá, že to každý vie.
Čo je to holokaust?

Naša Wikipédia link udáva: „Holokaust" (gréc. holokauston - zápalná obeť alebo celopal, náboženská obeť, ktorá sa celá spáli) je označenie pre systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských, či politických skupín počas druhej svetovej vojny, vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami.

Poučený o holokauste som preštudoval publikácie o II. svetovej vojne, aby som zistil, ktoré etnické, náboženské a politické skupiny boli hromadne vyvražďované nacistickým Nemeckom a jeho spojencami.

Napríklad kniha [1] uvádza počty obetí II. svetovej vojny nasledovne:

Sovietsky zväz = viac ako 25 miliónov
Čína =15 miliónov
Poľsko = 6 miliónov
Juhoslávia = 1,5-2 milióny
Spojené kráľovstvo UK = 400 000
USA = 300 000
[1] Gerhard L. Weinberg: A World at Arms. A Global History of World War II. (Cambridge University Press, 1994).

Iné publikácie väčšinou všeobecne uvádzajú, že medzi etnickými, náboženskými a politickými skupinami, ktoré boli hromadne vyvražďované nacistickým Nemeckom a jeho spojencami boli Židia (6 miliónov), Rómovia (niekoľko 100 000), homosexuáli, telesne postihnutí, komunisti a iní. Zatiaľ som nenašiel ani jednu publikáciu (predpokladám, že nejaké existujú), že nacisti vyvražďovali aj Slovanov. Z informácií, ktoré sa zriedka publikujú vyplýva, že nacisti totálne vyvražďovali komunistov, pretože sa nielen politicky, ale aj so zbraňou v ruke postavili proti nacizmu.

Koľko Slovanov bolo vyvraždených počas slovanského holokaustu? Neviem, ale skúsim to aspoň odhadnúť. Keď odhadnem počet vyzabíjaných Slovanov zo Sovietskeho zväzu, z Poľska, z Juhoslávie a Československa, tak ich počet môže byť okolo 28 miliónov. Samozrejme do toho počítam aj slovanských vojakov.

Koľko komunistov bolo vyvraždených počas komunistického holokaustu? Skoro všetci, ktorí sa dostali do rúk nacistov. Možno niekoľko 100 000.

Zatiaľ som nenašiel ani jednu vedeckú publikáciu (predpokladám, že nejaké existujú) o holokauste Slovanov.

Zatiaľ som nenašiel ani jednu vedeckú publikáciu (neviem, či vôbec existujú) o holokauste komunistov.

Zatiaľ som nenašiel ani jednu vedeckú publikáciu (predpokladám, že existujú) o holokauste Číňanov, Rómov, atď...

Odhadujem, že i napriek tomu, že okrem Židov počas holokaustu boli vraždené aj iné etnické, náboženské a politické skupiny, veľká väčšina filmov, dokumentov, diskusií, kníh, piesní a súdov sa týka len židovského holokaustu, ako keby holokaust iných etnických, náboženských, či politických skupín neexistoval.

Prečo je tomu tak?

Neviem, koľko desiatok alebo stoviek pomníkov je venovaných židovskému holokaustu, ale predpokladám, že napríklad slovanskému holokaustu, alebo komunistickému holokaustu ani jeden.

Prečo je tomu tak?

Aké nové znenie ďalšieho odseku § 422, by bolo potrebné dodať do Trestného zákona, aby tomu tak nebolo?

Možno, že čitateľ by ho vedel naformulovať.

Takže, prečo je tomu tak?

Možno viem, možno neviem, a možno to vie čitateľ veľmi dobre.

Záverom prehlasujem, že verejne nepopieram, nespochybňujem, neschvaľujem alebo sa nesnažím ospravedlniť holokaust. Myslím tým holokaust Židov, Slovanov, Číňanov, Rómov, komunistov, homosexuálov a ďalších.

link
2

1. Kasafran 11.02.2024, 14:48

Židovský holokaust verzus slovanský holokaust... Zdroj: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., vedúci vedecký pracovník, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Dátum: 27.1.2024 Na kapitalistickej slobode slova a kapitalistickej demokracii ma fascinuje veľa vecí. Medzi nimi sú aj informácie o holokauste. Predpokladám, že vďaka kapitalistickej slobode slova mnoho spoluobčanov nepozná definíciu holokaustu. Niektorí vedia, že pri nesprávnom použití slova holokaust môžu dostať trest odňatia slobody na ...

11.02.2024, 14:55
Genocídu Slovanov, napríklad Ukrajincov, má na svedomí hlavne Stalin.
consents: Lemmy
disconsents: Kasafran
none
3

1. Kasafran 11.02.2024, 14:48

Židovský holokaust verzus slovanský holokaust... Zdroj: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., vedúci vedecký pracovník, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Dátum: 27.1.2024 Na kapitalistickej slobode slova a kapitalistickej demokracii ma fascinuje veľa vecí. Medzi nimi sú aj informácie o holokauste. Predpokladám, že vďaka kapitalistickej slobode slova mnoho spoluobčanov nepozná definíciu holokaustu. Niektorí vedia, že pri nesprávnom použití slova holokaust môžu dostať trest odňatia slobody na ...

11.02.2024, 15:16
Ondriaš sa už neraz ukázal ako totálny idiot, ktorého nemožno brať do úvahy, jeho názory sú načisto pomýlené.

Stačí jeden príklad šírenia klamstva týmto postihnutým komunistom.

link
none
4

3. Lemmy 11.02.2024, 15:16

Ondriaš sa už neraz ukázal ako totálny idiot, ktorého nemožno brať do úvahy, jeho názory sú načisto pomýlené.

Stačí jeden príklad šírenia klamstva týmto postihnutým komunistom.

https://www.humanisti.sk/2022/03/21/klamstvo-o-winstonovi-churchillovi/

11.02.2024, 15:29
Ondriaš je pán. Geniálne knihy napísal.
consents: Kasafran
none
5

4. omega 11.02.2024, 15:29

Ondriaš je pán. Geniálne knihy napísal.

11.02.2024, 15:53
Hej, najmä čo dobre napísal:

Platí to podobne aj o náboženstve detí vychovávaných v katolíckej alebo protestantskej rodine v Severnom Írsku. Ich viera bude záležať na tom, či ich v nemocnici zamenili, alebo nie. Dieťa, zamenené alebo nezamenené, ktoré bude vyrastať v katolíckej rodine, bude pravdepodobne katolík, a dieťa, ktoré bude vyrastať v protestantskej rodine, bude pravdepodobne protestant. V Severnom Írsku deti nemajú veľkú možnosť stať sa vyznávačmi iných svetových náboženstiev. Viac možností pre slobodnú vôľu pri výbere náboženstva je v štátoch, v ktorých ľudia vyznávajú viac náboženstiev. Napríklad dieťa v Indii, ak ho omylom vymenia v nemocnici, môže sa stať hinduistom, moslimom, kresťanom, sikhom alebo budhistom a bude veriť, že jeho náboženstvo je pravé a vybralo si ho slobodne. Často bude brániť pravdu svojho náboženstva, aj keby ho to stálo život.

link
none
6

5. Lemmy 11.02.2024, 15:53

Hej, najmä čo dobre napísal:

Platí to podobne aj o náboženstve detí vychovávaných v katolíckej alebo protestantskej rodine v Severnom Írsku. Ich viera bude záležať na tom, či ich v nemocnici zamenili, alebo nie. Dieťa, zamenené alebo nezamenené, ktoré bude vyrastať v katolíckej rodine, bude pravdepodobne katolík, a dieťa, ktoré bude vyrastať v protestantskej rodine, bude pravdepodobne protestant. V Severnom Írsku deti nemajú veľkú možnosť stať sa vyznávačmi iných svetových náboženstiev. V...

11.02.2024, 16:03
consents: Kasafran
none
7

5. Lemmy 11.02.2024, 15:53

Hej, najmä čo dobre napísal:

Platí to podobne aj o náboženstve detí vychovávaných v katolíckej alebo protestantskej rodine v Severnom Írsku. Ich viera bude záležať na tom, či ich v nemocnici zamenili, alebo nie. Dieťa, zamenené alebo nezamenené, ktoré bude vyrastať v katolíckej rodine, bude pravdepodobne katolík, a dieťa, ktoré bude vyrastať v protestantskej rodine, bude pravdepodobne protestant. V Severnom Írsku deti nemajú veľkú možnosť stať sa vyznávačmi iných svetových náboženstiev. V...

11.02.2024, 16:14
Predstavme si štát v Antarktíde, ktorý by bol rovnaký, mal by presne rovnaké podmienky pre život ako štát v strede Európy, pravdaže okrem teploty. Tým, že štát v Antarktíde by musel vynaložiť veľkú časť hrubého domáceho produktu na kúrenie, v porovnaní s rovnakým štátom v strede Európy by ostalo menej peňazí na investovanie do školstva, vedy, do nových technológií. Postupne by štát v strede Európy pri rovnakom pracovnom úsilí mal stále viac zdrojov na investície do školstva, do vedy, do nových technológií. Celkový vývoj by išiel rýchlejšie dopredu ako vývoj štátu v Antarktíde. Po čase by štát v Európe, na základe princípov demokracie voľného trhu, začal investovať v štáte v Antarktíde, veď tam by cena pracovnej sily bola nižšia – zisk vyšší. Tým by európsky štát získaval viac nadhodnoty na investovanie do vlastného školstva, vedy, do nových technológií. Ekonomicky by sa rozvíjal ešte rýchlejšie. Ekonomický rozdiel medzi dvoma “rovnakými” štátmi by sa zväčšil. V podmienkach voľného trhu by to šlo stále dookola. Štatistiky hovoria že rozdiel medzi chudobnými a bohatými v našom svete sa stále zväčšuje.
consents: Kasafran
none
8

7. omega 11.02.2024, 16:14

Predstavme si štát v Antarktíde, ktorý by bol rovnaký, mal by presne rovnaké podmienky pre život ako štát v strede Európy, pravdaže okrem teploty. Tým, že štát v Antarktíde by musel vynaložiť veľkú časť hrubého domáceho produktu na kúrenie, v porovnaní s rovnakým štátom v strede Európy by ostalo menej peňazí na investovanie do školstva, vedy, do nových technológií. Postupne by štát v strede Európy pri rovnakom pracovnom úsilí mal stále viac zdrojov na investície do školstva, do vedy, do nových t...

11.02.2024, 16:17
Bájka o platení desiatku
Pán Desiatok, súkromný podnikateľ zistil, že Chlpáči – obyvatelia cudzej, ďalekej, slobodnej a demokratickej Chlpatej krajiny sú schopní pri vhodných podmienkach platiť ďalší desiatok. Ale z čoho, pýtal sa pán Desiatok sám seba, vŕtajúc sa v chlpatom nose. A dostal nápad. Predsa Vyrovnávač chlpov v nose - to ešte nikto nemá. Nikto ho nepotrebuje, ale koľko nepotrebných vecí ľudia musia mať. A naštartoval štandardný postup. S rovnými chlpmi v nose sa ako prvá ukázala modelka slečna Rovnochlpá. Na bankete sa nad tým najviac pochechtávala modelka slečna Krivochlpá. No keď na druhý deň zistila, že rovné chlpy v nose má aj jej obdivovateľ pán Rovnochlpý, filmové hviezdy Star-1 až Star-7 a dokonca úplne neznámy superčlovek z bilbordu, začala im smrteľné závidieť. Skoro sa od hanby prepadla pod zem. Chlpatí z hrôzou zistili, že všetci v ďalekom svete majú rovné chlpy v nose, len oni nie. Ľudia s rovnými chlpami v nose sa usmievali na nich z reklám, z bilbordov a dokonca aj z televízie na kanáli v neznámej reči. Vtedy už pán Desiatok vstupoval do Správnej miestnosti, a začal vykladať o marketingovej štúdii, o veľkom záujme o vyrovnávač chlpov v nose. Presvedčil pána Dôležitého, že podľa prieskumu až 100% Chlpatých si bez vyrovnávača chlpov v nose život už ani nevie predstaviť. Ale pán Dôležitý nechcel, aby sa vyrovnávač chlpov dovážal do Chlpatej krajiny z cudziny a tým zvyšoval deficit zahraničnej obchodnej bilancie. Nakoniec to pán Dôležitý a pán Desiatok vyriešili spravodlivo. Vyrovnávač chlpov v nose model 98 sa bude vyrábať v Chlpatej krajine a budú si ho vyrábať sami Chlpáči. Dokonca pán Desiatok bol taký dobrý, že poskytol investície na uvedený projekt. Z vkladu mu, samozrejme okrem iného, bude patriť desiatok z každého zakúpeného vyrovnávača chlpov v nose. Všetci boli spokojní, Chlpáči robili ako diví, čím prispeli k nárastu hrubého domáceho produktu o nejaké percento. Pán Dôležitý bol spokojný: vyberie na daniach zasa o pár korún viac. Rovnako pán Desiatok bol spokojný, lebo sa mu na desiatkovom účte s mesačnou pravidelnosťou hromadili peniaze. Demokracia bola spokojná, lebo každý si mohol kúpiť vyrovnávač chlpov v nose model 98, tešiac sa už na model 99. Každý mal už v nose chlpy vyrovnané, každý išiel z dobou a nikto sa už nemusel hanbiť pri návšteve cudzích vyspelých krajín. Chlpáči sú už znova hrdí, majú reálnu šancu vo svetovej súťaži o najrovnejšie chlpy v nose. Ich kandidát Superrovnochlpatý iste získa nejakú dobrú cenu.
Po čase pán Desiatok, sčítavajúc inkasované desiatky zaplatené v krajine Chlpatých, zistil, že by bolo vhodné niekde ich investovať. Ale kde? Je možné, že Chlpáči v Chlpatej krajine sú schopní pri vhodných podmienkach platiť ďalší desiatok. Ale z čoho, pýtal sa pán Desiatok sám seba, vŕtajúc sa v chlpatom zadku…
consents: Kasafran
none
9

8. omega 11.02.2024, 16:17

Bájka o platení desiatku
Pán Desiatok, súkromný podnikateľ zistil, že Chlpáči – obyvatelia cudzej, ďalekej, slobodnej a demokratickej Chlpatej krajiny sú schopní pri vhodných podmienkach platiť ďalší desiatok. Ale z čoho, pýtal sa pán Desiatok sám seba, vŕtajúc sa v chlpatom nose. A dostal nápad. Predsa Vyrovnávač chlpov v nose - to ešte nikto nemá. Nikto ho nepotrebuje, ale koľko nepotrebných vecí ľudia musia mať. A naštartoval štandardný postup. S rovnými chlpmi v nose sa ako prvá ukázala m...

11.02.2024, 19:15
Mám túto bájku, je poučná:

link

Avšak nesúhlasím s jeho tzv. prikázaniami, neplatia totiž.
none
11

8. omega 11.02.2024, 16:17

Bájka o platení desiatku
Pán Desiatok, súkromný podnikateľ zistil, že Chlpáči – obyvatelia cudzej, ďalekej, slobodnej a demokratickej Chlpatej krajiny sú schopní pri vhodných podmienkach platiť ďalší desiatok. Ale z čoho, pýtal sa pán Desiatok sám seba, vŕtajúc sa v chlpatom nose. A dostal nápad. Predsa Vyrovnávač chlpov v nose - to ešte nikto nemá. Nikto ho nepotrebuje, ale koľko nepotrebných vecí ľudia musia mať. A naštartoval štandardný postup. S rovnými chlpmi v nose sa ako prvá ukázala m...

11.02.2024, 20:53
Ďalší blázon v Pokakafranovom klane - klame.
none
10

1. Kasafran 11.02.2024, 14:48

Židovský holokaust verzus slovanský holokaust... Zdroj: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., vedúci vedecký pracovník, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Dátum: 27.1.2024 Na kapitalistickej slobode slova a kapitalistickej demokracii ma fascinuje veľa vecí. Medzi nimi sú aj informácie o holokauste. Predpokladám, že vďaka kapitalistickej slobode slova mnoho spoluobčanov nepozná definíciu holokaustu. Niektorí vedia, že pri nesprávnom použití slova holokaust môžu dostať trest odňatia slobody na ...

11.02.2024, 20:52
Tvoj mozoček zažíva holokaust. Mal by si navštíviť preto psychiatra.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 100 006 B generated in : 0.261 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 545 690 x unique displays : 2 528 482 x ip address : 44.220.62.183

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 3,12 € (27 clicks), for today 0,08 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated