for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od Združenia slovenskej inteligencie

entries
15
shows
321
uniques
42
theme was created 21.5.2024 23:45 by Kasafran
1
21.05.2024, 23:45
Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od Združenia slovenskej inteligencie...
Margaréta Vyšná, Mgr.
21. mája 2024

link
2

1. Kasafran 21.05.2024, 23:45

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od Združenia slovenskej inteligencie... Margaréta Vyšná, Mgr. 21. mája 2024 https://www.zsi.sk/vyzva-vlade-slovenskej-republiky-a-poslancom-narodnej-rady-slovenskej-republiky/

22.05.2024, 05:25
Trestné oznámenie na členov vlády SR 10. 12. 2022


Vec: Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť zo strany členov vlády Slovenskej republiky k trestnému činu Ohrozenia mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. a k trestnému činu Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z.

Dňa 7. 12. 2022 predložil minister obrany Jaroslav Naď vláde Slovenskej republiky Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky s darovaním vojenského materiálu Ukrajine (číslo materiálu UV-47906/2022), konkrétne – aby vláda Slovenskej republiky schválila darovanie ďalšieho vojenského materiálu Ukrajine v súhrnnej hodnote 10 347 449,31 EUR.

Vláda SR ho Uznesením č. 774/2022 schválila, – uložila ministrovi obrany zabezpečiť darovanie vojenského materiálu Ukrajine bezodkladne.

V Slovenskej republike máme zatiaľ mier a prezident SR podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vojnu nevyhlásil.

Máme však podozrenie, že členovia vlády SR porušujú súčasnú platnú legislatívu a robia všetko pre to, aby mier v Slovenskej republike ohrozili a ďalším zapájaním sa do konfliktu na Ukrajine dodávaním vojenského materiálu vyprovokovali vojnu na území nášho štátu zo strany Ruskej federácie. Navyše keď zo strany prezidenta Ruskej federácie zaznela už dávnejšie táto otvorená výstraha: „Každému, kto by mal v úmysle zasahovať zvonku: ak sa tak rozhodnete, budete čeliť väčším následkom, akým ste kedy v minulosti čelili. „Všetky dôležité rozhodnutia už padli. Dúfam, že ma počujete.“

link

Na základe § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. máme podozrenie, že schválením Uznesenia č.774/2022 vlády SR došlo k naplneniu skutkovej podstaty Ohrozenia mieru v Slovenskej republike:

(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

a

na základe § 419a zákona č. 300/2005 Z. z. máme podozrenie, že schválením Uznesenia č.774/2022 vlády SR došlo k naplneniu skutkovej podstaty Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu:

(1) Kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto

a) verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1,

b) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1,

c) poskytuje alebo prijíma znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, škodlivých látok alebo iných nebezpečných látok alebo iných špeciálnych metód alebo techník určených k vedeniu boja na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1, alebo

d) poskytne finančné alebo iné prostriedky, služby, súčinnosť alebo vytvorí iné podmienky na účely spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1.

Pričom podnecovanie k vojne je akákoľvek činnosť zameraná na vyvolanie nálady pre riešenie rozporov medzi národmi prostredníctvom vojny. Propagácia vojny je konanie spočívajúce napríklad v rozširovaní a hlásaní myšlienok, názorov a zásad o správnosti riešiť rozpory medzi národmi vojnou.

Pripomíname, že Slovenská republika nie je zaviazaná vyzbrojovať Ukrajinu nijakou zmluvou a schválenie Uznesenia č.774/2022 vlády SR chápeme ako hazardovanie s ľudskými životmi občanov Slovenska. Členovia vlády nemajú od občanov SR na takéto konanie žiadny mandát, pretože väčšina je za mierové riešenie a je proti ďalšiemu vyzbrojovaniu Ukrajiny a tým eskalovaniu konfliktu.

Na základe vyššie uvedených argumentov žiadame, aby OČTK v rozsahu svojej pôsobnosti vykonali dôsledné šetrenie v tejto veci a vyvodili účinné opatrenia čo najskôr.

Ďalej žiadame Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby nás o priebehu šetrenia a vyvodenia účinných opatrení písomne informovala na hore uvedenú adresu.

S pozdravom,

Ing. Branislav Čech, predseda
👎: J.Tull
none
4

2. Vladimir 22.05.2024, 05:25

Trestné oznámenie na členov vlády SR 10. 12. 2022


Vec: Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť zo strany členov vlády Slovenskej republiky k trestnému činu Ohrozenia mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. a k trestnému činu Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z.

Dňa 7. 12. 2022 predložil minister obrany Jaroslav Naď vláde Slovenskej republiky Návrh na vydanie sú...

22.05.2024, 12:39
(2) Vladimír,
z uvedeného je zrjmé, že Spoločnosť slovenskej inteligencie, ktorej som aj ja dlhoročným členom, dokáže vždy vecne a dôrazne poukázať na akékoľvek deformačné úsilia v prospech Západu...!
👎: J.Tull
6

4. Kasafran 22.05.2024, 12:39

(2) Vladimír,
z uvedeného je zrjmé, že Spoločnosť slovenskej inteligencie, ktorej som aj ja dlhoročným členom, dokáže vždy vecne a dôrazne poukázať na akékoľvek deformačné úsilia v prospech Západu...!

22.05.2024, 14:32
... z uvedeného je zrejmé, že Spoločnosť slovenskej inteligencie, nedokáže vždy vecne argumentovať, že argumentuje i deformačne
V tomto prípade sa zabúda na to, že Ukrajina má právo na obranu a medzinárodná pomoc poskytovaná na obranu je v súlade s právom.

Poskytnutie vojenskej pomoci zo strany Slovenska, domnievam sa, bolo v súlade s týmto právom, nebolo /súhlasím s názorom/, však v súlade s ústavou SR /odvolaná vláda nemala takúto právomoc/ a ohrozila sa bezpečnosť krajiny...
none
3

1. Kasafran 21.05.2024, 23:45

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od Združenia slovenskej inteligencie... Margaréta Vyšná, Mgr. 21. mája 2024 https://www.zsi.sk/vyzva-vlade-slovenskej-republiky-a-poslancom-narodnej-rady-slovenskej-republiky/

22.05.2024, 12:36
Združenia slovenskej inteligencie...tam si ani radšej prihlášku nedávam, mňa sa také niečo netýka.
👍: J.Tull
5

3. peter67 22.05.2024, 12:36

Združenia slovenskej inteligencie...tam si ani radšej prihlášku nedávam, mňa sa také niečo netýka.

22.05.2024, 13:26
(3) Peter67,
nebodaj si nemyslíš, že sa ho Tvoj postoj až tak veľmi týka...?
7

5. Kasafran 22.05.2024, 13:26

(3) Peter67,
nebodaj si nemyslíš, že sa ho Tvoj postoj až tak veľmi týka...?

22.05.2024, 14:38
Kaso ako sa to vezme.
Prihlášku si ja nemôžem podať, lebo už názov ma samotný vylučuje.
To ako keby si ty si dal prihlášku povedzme do strany devätnásťročných.
👍: J.Tull
8

7. peter67 22.05.2024, 14:38

Kaso ako sa to vezme.
Prihlášku si ja nemôžem podať, lebo už názov ma samotný vylučuje.
To ako keby si ty si dal prihlášku povedzme do strany devätnásťročných.

22.05.2024, 14:46
Ty nie si slovenský?😁
consents: Nadja
none
9

8. J.Tull 22.05.2024, 14:46

Ty nie si slovenský?😁

22.05.2024, 15:19
Oj veru nie som.
Asi som Maďar, lebo ... ale veď sám uznaj...
link
...ani vlajku neviem rozprestrieť okamžite ako ju vetrík prehodí...
👍: J.Tull
10

9. peter67 22.05.2024, 15:19

Oj veru nie som.
Asi som Maďar, lebo ... ale veď sám uznaj...
https://www.google.com/maps/@48.9401817,20.5520391,3a,75y,196.85h,91.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZzGE3EQ1D7byDm9Fv-ZsVw!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu
...ani vlajku neviem rozprestrieť okamžite ako ju vetrík prehodí...

22.05.2024, 15:25
/a ešte k tomu takú vyblednutú.../ No veď preto... už som sa nazdal, že nie si inteligent😁
consents: peter67
none
11

10. J.Tull 22.05.2024, 15:25

/a ešte k tomu takú vyblednutú.../ No veď preto... už som sa nazdal, že nie si inteligent😁

22.05.2024, 15:53
A si predstav, že ešte stále tam je. Ešte viac vyblednutá, už aj trošku natrhnutá, v podstate reálne ukazuje stav na SVK.
Tvoje nazdanie sa zakladá na realite, ja sa za inteligenta nepovažujem, cynik a ešte všeličo iné, to áno, ale za inteligenta vôbec!!
Musí to byť nesmierne frustrujúce byť dnes inteligentom. Spisovateľom...
12

11. peter67 22.05.2024, 15:53

A si predstav, že ešte stále tam je. Ešte viac vyblednutá, už aj trošku natrhnutá, v podstate reálne ukazuje stav na SVK.
Tvoje nazdanie sa zakladá na realite, ja sa za inteligenta nepovažujem, cynik a ešte všeličo iné, to áno, ale za inteligenta vôbec!!
Musí to byť nesmierne frustrujúce byť dnes inteligentom. Spisovateľom...

22.05.2024, 16:07
Ktovie čo s tou vlajkou porábaš... Maďar jeden... vysokoškolsky vzdelaný čalúnnik, ktorý tu každého péruje za lovenskú gramatiku a že nie je inteligent... Maďar je to...
consents: peter67
none
13

12. J.Tull 22.05.2024, 16:07

Ktovie čo s tou vlajkou porábaš... Maďar jeden... vysokoškolsky vzdelaný čalúnnik, ktorý tu každého péruje za lovenskú gramatiku a že nie je inteligent... Maďar je to...

22.05.2024, 19:04
Ja s vlajkou nič. Kúpil som ju od Číňana asi tak pred 8 rokmi.
To vietor, slnko a mráz.
A jediné čo viem je dobre niekoho sprérovať (hlavne ak na mňa nemá fyzicky dosah)
A keď ti niekto povie, ty inteligent jeden...veď to je urážka.
A ja sa urážať nenechám.
👍: J.Tull
14

13. peter67 22.05.2024, 19:04

Ja s vlajkou nič. Kúpil som ju od Číňana asi tak pred 8 rokmi.
To vietor, slnko a mráz.
A jediné čo viem je dobre niekoho sprérovať (hlavne ak na mňa nemá fyzicky dosah)
A keď ti niekto povie, ty inteligent jeden...veď to je urážka.
A ja sa urážať nenechám.

22.05.2024, 20:21
Či si na dosah, nie si na dosah... prišli sme za Tebou. Nadarmo si rytier, dostal si parádnu na bendžo basketbalovou loptou
consents: peter67
none
15

14. J.Tull 22.05.2024, 20:21

Či si na dosah, nie si na dosah... prišli sme za Tebou. Nadarmo si rytier, dostal si parádnu na bendžo basketbalovou loptou

23.05.2024, 07:15
Zato sme vice majstri, na rozdiel od vás prostých majstrov.
👍: J.Tull
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 103 062 B generated in : 0.301 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 055 630 x unique displays : 2 568 555 x ip address : 100.28.2.72

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist