for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Trepania Tulla ;)

entries
62
shows
472
uniques
78
theme was created 2.7.2022 12:52 by EnaXnaY
1
02.07.2022, 12:52
Vraj piesok je večný 😉

Ale pieskovisko, ktoré je z piesku zložené už nie 😉

Logika nepustí 😉
none
2

1. EnaXnaY 02.07.2022, 12:52

Vraj piesok je večný 😉

Ale pieskovisko, ktoré je z piesku zložené už nie 😉

Logika nepustí 😉

02.07.2022, 13:01
EnaXnaY, veru piesok je relatívne - oproti pieskovisku - večný. Viem o viacerých pieskoviskách, ktoré sa stali časom z detských pieskových, pieskoviská mačiek a psov a napokon zarástli burinou, piesok, ktorý ostal sa premiešal zo zeminou...
none
3

2. J.Tull 02.07.2022, 13:01

EnaXnaY, veru piesok je relatívne - oproti pieskovisku - večný. Viem o viacerých pieskoviskách, ktoré sa stali časom z detských pieskových, pieskoviská mačiek a psov a napokon zarástli burinou, piesok, ktorý ostal sa premiešal zo zeminou...

02.07.2022, 13:09
Aj keby sa to premiešalo s tvojou hlúposťou, stále sa to bude volať vesmír, lebo tak voláme všetko to, čo je 😉
consents: Lemmy
none
4

3. EnaXnaY 02.07.2022, 13:09

Aj keby sa to premiešalo s tvojou hlúposťou, stále sa to bude volať vesmír, lebo tak voláme všetko to, čo je 😉

02.07.2022, 13:19
EnaXnaY, aj singularitu, Veľký tresk, "prvotnú plazmu"... voláme vesmírom?
none
5

4. J.Tull 02.07.2022, 13:19

EnaXnaY, aj singularitu, Veľký tresk, "prvotnú plazmu"... voláme vesmírom?

02.07.2022, 13:22
No dobré ráno, stará mama, už ti začína svitať 😉
none
7

5. EnaXnaY 02.07.2022, 13:22

No dobré ráno, stará mama, už ti začína svitať 😉

02.07.2022, 13:33
EnaXnaY, nerozumiem Singularita, alebo nejaký iný hmotný fras, je /bol/ vesmír? Alebo je "vajíčkom", z ktorého sa vesmír "vyliahol"?
none
8

7. J.Tull 02.07.2022, 13:33

EnaXnaY, nerozumiem Singularita, alebo nejaký iný hmotný fras, je /bol/ vesmír? Alebo je "vajíčkom", z ktorého sa vesmír "vyliahol"?

02.07.2022, 13:35
Pro dynamický vesmír obsahující baryonovou hmotu a záření jsou ve Fridmanových rovnicích v různých fázích dominantní různé členy[110]. V raném vesmíru hraje nejvýznamnější roli hustota a tlak záření, neboť jejich relativní podíl roste při zmenšování R rychleji než hustota běžné hmoty. V pozdější fázi hraje největší podíl hustota hmoty a později přebírá diktát parametr křivosti k a kosmologická konstanta. V některých teoriích, jako inflační teorie, dominují v raném vesmíru jiné formy látky s exotickou stavovou rovnicí.

Řešení Fridmanových rovnic naznačují, že vesmír začal gravitační singularitou, kdy byl parametr R nulový a hustota hmoty a energie nabývaly nekonečné hodnoty. Mohlo by se zdát, že tento závěr je slabě podložený, protože je založen na nejistých předpokladech dokonalé homogenity a izotropie. Je však doložen také Hawkingovou a Penroseovou teorií singularity, která ukazuje, že počáteční singularita by měla existovat za velmi všeobecných podmínek. Nesmíme však zapomínat, že stále pracujeme v rámci obecné teorii relativity a závěr tak platí jen v mezích její platnosti. Každopádně to znamená, že vesmír začal nepředstavitelně horkým a hustým stavem, který existoval bezprostředně po této singularitě, což je podstatou modelu Velkého třesku vesmíru. Nekonečné hustoty počáteční singularity však pravděpodobně naznačují, že je pro popis potřeba použít přesnější teorii.

link
none
9

7. J.Tull 02.07.2022, 13:33

EnaXnaY, nerozumiem Singularita, alebo nejaký iný hmotný fras, je /bol/ vesmír? Alebo je "vajíčkom", z ktorého sa vesmír "vyliahol"?

02.07.2022, 13:37
Prečo pozeráš na formu a nezameriaš sa na podstatu? 😉
none
11

9. EnaXnaY 02.07.2022, 13:37

Prečo pozeráš na formu a nezameriaš sa na podstatu? 😉

02.07.2022, 13:39
EnaXnaY, lenže tou podstatou je hmota a nie vesmír, ktorý je len formou hmoty...
none
12

11. J.Tull 02.07.2022, 13:39

EnaXnaY, lenže tou podstatou je hmota a nie vesmír, ktorý je len formou hmoty...

02.07.2022, 13:40
Hmota je stavebný prvok a to čo je súhrne označujeme pojmom vesmír, alebo aj všehomír 😉
none
15

12. EnaXnaY 02.07.2022, 13:40

Hmota je stavebný prvok a to čo je súhrne označujeme pojmom vesmír, alebo aj všehomír 😉

02.07.2022, 13:47
EnaXnaY, hmota je večná. Vesmír je jeho súčasná forma, ktorá mala počiatok možno vo Veľkom tresku singularity...
none
16

15. J.Tull 02.07.2022, 13:47

EnaXnaY, hmota je večná. Vesmír je jeho súčasná forma, ktorá mala počiatok možno vo Veľkom tresku singularity...

02.07.2022, 13:47
Nik nevie, či hmota je večná.
consents: J.Tull
none
19

16. Lemmy 02.07.2022, 13:47

Nik nevie, či hmota je večná.

02.07.2022, 13:50
Ale je to jeden zo spôsobov, predpokladov, ako si vysvetľovať dnešné skutočnosti.

Iný predpoklad je, že večný je inteligentný duch.
Ale ani to sa nedá dokázať.
consents: J.Tull
none
17

15. J.Tull 02.07.2022, 13:47

EnaXnaY, hmota je večná. Vesmír je jeho súčasná forma, ktorá mala počiatok možno vo Veľkom tresku singularity...

02.07.2022, 13:49
Vesmír je večný a hmota sa v ňom momentálne nachádza bezohľadu akú formú kedysi vesmír vraj nadobúdal 😉
none
21

17. EnaXnaY 02.07.2022, 13:49

Vesmír je večný a hmota sa v ňom momentálne nachádza bezohľadu akú formú kedysi vesmír vraj nadobúdal 😉

02.07.2022, 13:52
Najkorektnejšie je tvoje primárne tvrdenie: NIEČO je večné.
none
23

21. era 02.07.2022, 13:52

Najkorektnejšie je tvoje primárne tvrdenie: NIEČO je večné.

02.07.2022, 13:52
To NIEČO voláme vesmír 😉
none
24

23. EnaXnaY 02.07.2022, 13:52

To NIEČO voláme vesmír 😉

02.07.2022, 13:55
Ako kto. Myslím, že Tull napríklad má inú predstavu o tom, čo je vesmír, než ty.
none
27

24. era 02.07.2022, 13:55

Ako kto. Myslím, že Tull napríklad má inú predstavu o tom, čo je vesmír, než ty.

02.07.2022, 13:56
Vesmír je všetko, taký význam má toto slovo. Ves, mír = celý svet.
none
28

24. era 02.07.2022, 13:55

Ako kto. Myslím, že Tull napríklad má inú predstavu o tom, čo je vesmír, než ty.

02.07.2022, 13:56
To som si všimol, ale nech si preštuduje definíciu napr na wiki 😉
consents: Lemmy
none
31

28. EnaXnaY 02.07.2022, 13:56

To som si všimol, ale nech si preštuduje definíciu napr na wiki 😉

02.07.2022, 14:07
nápodobne tu je odkaz link
"teoretické modely vesmíru. Súčasným poznatkom najlepšie zodpovedajú Fridmanove nestacionárne modely vesmíru s Veľkým treskom na ZAČIATKU ... ...Vek vesmíru bol odhadnutý na približne 13,7 miliárd " ...
none
30

17. EnaXnaY 02.07.2022, 13:49

Vesmír je večný a hmota sa v ňom momentálne nachádza bezohľadu akú formú kedysi vesmír vraj nadobúdal 😉

02.07.2022, 14:01
EnaXnaY, aj singularita bola vesmírom? ... nenazývame náhodou vesmírom celý súčasný svet - všetky hviezdy, planéty, Zem so svojimi rastlinami, zvieratami, dziom... všetkým okolo toho, všetko to čo teraz je, všetko čo vzniklo pred 15 miliardami rokov zo singularity, ktorá však vesmírom ešte nebola?
none
32

30. J.Tull 02.07.2022, 14:01

EnaXnaY, aj singularita bola vesmírom? ... nenazývame náhodou vesmírom celý súčasný svet - všetky hviezdy, planéty, Zem so svojimi rastlinami, zvieratami, dziom... všetkým okolo toho, všetko to čo teraz je, všetko čo vzniklo pred 15 miliardami rokov zo singularity, ktorá však vesmírom ešte nebola?

02.07.2022, 14:07
Keď vesmír vcucneš do nekonečne malého bodu, stále sa bude volať vesmírom, teda VŠETKO ČO JE 😉
none
34

32. EnaXnaY 02.07.2022, 14:07

Keď vesmír vcucneš do nekonečne malého bodu, stále sa bude volať vesmírom, teda VŠETKO ČO JE 😉

02.07.2022, 14:12
EnaXnaY, vesmír je VŠETKO ČO JE a nie všetko čo bolo, či bude
none
35

34. J.Tull 02.07.2022, 14:12

EnaXnaY, vesmír je VŠETKO ČO JE a nie všetko čo bolo, či bude

02.07.2022, 14:13
Definícia je platná pre každý okamih 😉
none
36

35. EnaXnaY 02.07.2022, 14:13

Definícia je platná pre každý okamih 😉

02.07.2022, 14:15
EnaXnaY, v poriadku, pre mňa za mňa si pod pojmom vesmír rozumej čo chceš i keď to odporuje všeobecnému chápaniu tohto pojmu...
none
37

36. J.Tull 02.07.2022, 14:15

EnaXnaY, v poriadku, pre mňa za mňa si pod pojmom vesmír rozumej čo chceš i keď to odporuje všeobecnému chápaniu tohto pojmu...

02.07.2022, 14:18
Nad pojmom VESMÍR je NIČ viac, pojem vesmír zahŕňa všetku skutočnosť 😉

Preto si dovolím tvrdiť, že VESMÍR JE VEČNÝ 😉
consents: Lemmy
none
38

36. J.Tull 02.07.2022, 14:15

EnaXnaY, v poriadku, pre mňa za mňa si pod pojmom vesmír rozumej čo chceš i keď to odporuje všeobecnému chápaniu tohto pojmu...

02.07.2022, 14:20
"Všeobecné" chápania sa menia, podobne, ako sa mení kultúra spoločenstva.
consents: J.Tull
none
39

38. era 02.07.2022, 14:20

"Všeobecné" chápania sa menia, podobne, ako sa mení kultúra spoločenstva.

02.07.2022, 14:24
era, veď ok. Dnes sa však vesmír všeobecne chápe ako to, čo malo začiatok /vo Veľkom tresku.../ pred približne 13,7 miliárd rokmi ...
none
40

39. J.Tull 02.07.2022, 14:24

era, veď ok. Dnes sa však vesmír všeobecne chápe ako to, čo malo začiatok /vo Veľkom tresku.../ pred približne 13,7 miliárd rokmi ...

02.07.2022, 15:04
A prečo nechceš EnaXnaYovi dovoliť, aby skoncipoval nové chápanie vesmíru pre budúce kultúry? 🙂
none
41

40. era 02.07.2022, 15:04

A prečo nechceš EnaXnaYovi dovoliť, aby skoncipoval nové chápanie vesmíru pre budúce kultúry? 🙂

02.07.2022, 15:09
era, ale veď nech koncipuje, koncipuje... zo začiatku som mu neporozumel, najmä, keď to ešte zaklincoval:
"nech si preštuduje definíciu napr na wiki"
👍: era
none
43

36. J.Tull 02.07.2022, 14:15

EnaXnaY, v poriadku, pre mňa za mňa si pod pojmom vesmír rozumej čo chceš i keď to odporuje všeobecnému chápaniu tohto pojmu...

02.07.2022, 15:22
Aké je všeobecné chápanie tohto pojmu?
none
46

43. Lemmy 02.07.2022, 15:22

Aké je všeobecné chápanie tohto pojmu?

02.07.2022, 15:28
Lemmy, "30", "31"
none
47

46. J.Tull 02.07.2022, 15:28

Lemmy, "30", "31"

02.07.2022, 15:29
Veď v 30. sa pýtaš: aj singularita bola vesmírom?

Áno, vesmír bol podľa vedcov v singularite, teda áno.
👎: J.Tull
none
48

47. Lemmy 02.07.2022, 15:29

Veď v 30. sa pýtaš: aj singularita bola vesmírom?

Áno, vesmír bol podľa vedcov v singularite, teda áno.

02.07.2022, 15:30
Vesmír bol podľa hypotézy Veľkého tresku v singularite, teda veľmi zhustený.
none
51

47. Lemmy 02.07.2022, 15:29

Veď v 30. sa pýtaš: aj singularita bola vesmírom?

Áno, vesmír bol podľa vedcov v singularite, teda áno.

02.07.2022, 15:36
Lemmy, vesmír bol podľa vedcov v singularite, ale neviem o žiadnom z nich, ktorý by tvrdil, že singularita je vesmírom. Ak áno, potom čo bolo pred približne 13,7 miliárdmi rokov - podľa vedcov vek vesmíru?
none
42

30. J.Tull 02.07.2022, 14:01

EnaXnaY, aj singularita bola vesmírom? ... nenazývame náhodou vesmírom celý súčasný svet - všetky hviezdy, planéty, Zem so svojimi rastlinami, zvieratami, dziom... všetkým okolo toho, všetko to čo teraz je, všetko čo vzniklo pred 15 miliardami rokov zo singularity, ktorá však vesmírom ešte nebola?

02.07.2022, 15:21
Vesmír bol podľa vedcov v singularite. Takže singularita je už vesmír.
consents: era
none
44

42. Lemmy 02.07.2022, 15:21

Vesmír bol podľa vedcov v singularite. Takže singularita je už vesmír.

02.07.2022, 15:24
... tak ako je vajíčko kohútom... atómy Lemmym...
none
45

44. J.Tull 02.07.2022, 15:24

... tak ako je vajíčko kohútom... atómy Lemmym...

02.07.2022, 15:26
Ale to je len tvoj problém, že to takto chápeš. Pretože vajíčko je už zárodok kohúta. A ja alebo ty už od samého začiatku, od splodenia, sa skladáš z atómov. Spermia a vajíčko sa skladá z atómov, molekúl.
none
49

45. Lemmy 02.07.2022, 15:26

Ale to je len tvoj problém, že to takto chápeš. Pretože vajíčko je už zárodok kohúta. A ja alebo ty už od samého začiatku, od splodenia, sa skladáš z atómov. Spermia a vajíčko sa skladá z atómov, molekúl.

02.07.2022, 15:32
Lemmy, ak je singularita už vesmír, potom vajíčko už je kohútom, atómy Lemmym. Tak to chápeš Ty, nie ja. Podľa mňa singularita ešte nie je vesmírom, vajíčko kohútom, ani atómy Lemmym
none
50

49. J.Tull 02.07.2022, 15:32

Lemmy, ak je singularita už vesmír, potom vajíčko už je kohútom, atómy Lemmym. Tak to chápeš Ty, nie ja. Podľa mňa singularita ešte nie je vesmírom, vajíčko kohútom, ani atómy Lemmym

02.07.2022, 15:34
Vajíčko nie je kohút, je krokodýl 😉
👍: J.Tull
none
52

50. EnaXnaY 02.07.2022, 15:34

Vajíčko nie je kohút, je krokodýl 😉

02.07.2022, 15:37
a atómy nie sú Lemmym, ale dziom
none
53

49. J.Tull 02.07.2022, 15:32

Lemmy, ak je singularita už vesmír, potom vajíčko už je kohútom, atómy Lemmym. Tak to chápeš Ty, nie ja. Podľa mňa singularita ešte nie je vesmírom, vajíčko kohútom, ani atómy Lemmym

02.07.2022, 15:38
Ak bol raz vesmír v singularite, tak singularita bola celý vtedajší vesmír.
consents: era
none
54

53. Lemmy 02.07.2022, 15:38

Ak bol raz vesmír v singularite, tak singularita bola celý vtedajší vesmír.

02.07.2022, 15:39
Chápeš to odveci 😉

Nie atómy sú dzio ale dzio je z atómov 😉
consents: Lemmy , J.Tull
none
55

54. EnaXnaY 02.07.2022, 15:39

Chápeš to odveci 😉

Nie atómy sú dzio ale dzio je z atómov 😉

02.07.2022, 15:46
EnaXnaY, tak ako je vesmír vyskladaný z "obsahu" singularity; kohút, krokodíl... z "obsahu" vajíčka...

Mimochodom, ako sa to stalo, že neživé bezduché atómy vyskladali dzia?
none
56

55. J.Tull 02.07.2022, 15:46

EnaXnaY, tak ako je vesmír vyskladaný z "obsahu" singularity; kohút, krokodíl... z "obsahu" vajíčka...

Mimochodom, ako sa to stalo, že neživé bezduché atómy vyskladali dzia?

02.07.2022, 15:48
Asi nebudú až také bezduché 😉
👍: J.Tull
none
57

55. J.Tull 02.07.2022, 15:46

EnaXnaY, tak ako je vesmír vyskladaný z "obsahu" singularity; kohút, krokodíl... z "obsahu" vajíčka...

Mimochodom, ako sa to stalo, že neživé bezduché atómy vyskladali dzia?

02.07.2022, 15:48
Jednoducho, tak ako teba, ako všetkých ľudí. O tom predsa hovorí evolúcia.
none
6

4. J.Tull 02.07.2022, 13:19

EnaXnaY, aj singularitu, Veľký tresk, "prvotnú plazmu"... voláme vesmírom?

02.07.2022, 13:22
Podľa mňa áno. V singularite bola hmota, ktorá tvorí celý vesmír. Veľký tresk je šírenie tejto hmoty. Prvotná plazma je hmota.
none
10

6. Lemmy 02.07.2022, 13:22

Podľa mňa áno. V singularite bola hmota, ktorá tvorí celý vesmír. Veľký tresk je šírenie tejto hmoty. Prvotná plazma je hmota.

02.07.2022, 13:38
Lemmy, vesmír je hmota, singularita je hmota, plazma je hmota - sú to rôzne formy tej istej meniacej sa /pohybujúcej, vyvíjajúcej sa/ hmoty...
none
13

10. J.Tull 02.07.2022, 13:38

Lemmy, vesmír je hmota, singularita je hmota, plazma je hmota - sú to rôzne formy tej istej meniacej sa /pohybujúcej, vyvíjajúcej sa/ hmoty...

02.07.2022, 13:45
Veď to vravím, tvoja 4. (otázka) je tak zbytočná.
none
14

2. J.Tull 02.07.2022, 13:01

EnaXnaY, veru piesok je relatívne - oproti pieskovisku - večný. Viem o viacerých pieskoviskách, ktoré sa stali časom z detských pieskových, pieskoviská mačiek a psov a napokon zarástli burinou, piesok, ktorý ostal sa premiešal zo zeminou...

02.07.2022, 13:46
Piesok nie je večný.
👎: J.Tull
none
18

14. Lemmy 02.07.2022, 13:46

Piesok nie je večný.

02.07.2022, 13:50
Lemmy, čítaj pozornejšie ... pozri ešte raz "3" i "2"
none
20

18. J.Tull 02.07.2022, 13:50

Lemmy, čítaj pozornejšie ... pozri ešte raz "3" i "2"

02.07.2022, 13:51
V 2. si napísal: veru piesok je relatívne - oproti pieskovisku - večný.

Na toto som reagoval.
none
22

20. Lemmy 02.07.2022, 13:51

V 2. si napísal: veru piesok je relatívne - oproti pieskovisku - večný.

Na toto som reagoval.

02.07.2022, 13:52
Tam bolo to podstatné, že "relatívne"
consents: J.Tull
none
25

22. era 02.07.2022, 13:52

Tam bolo to podstatné, že "relatívne"

02.07.2022, 13:55
Relatívne voči čomu?
none
26

25. Lemmy 02.07.2022, 13:55

Relatívne voči čomu?

02.07.2022, 13:56
Voči existencii pieskoviska. 🙂
consents: J.Tull
none
29

26. era 02.07.2022, 13:56

Voči existencii pieskoviska. 🙂

02.07.2022, 13:56
Potom je názov témy správny.
none
33

29. Lemmy 02.07.2022, 13:56

Potom je názov témy správny.

02.07.2022, 14:08
none
58

33. J.Tull 02.07.2022, 14:08

02.07.2022, 15:57
...n0,najprf b0l0 nic,p0t0m prisla velka rana,p0t0m sa sypal ten pies0k,p0t0m p0t0pa,p0t0m b0l0 svetl0 a ewa prestal 0bc0vat s had0m a zviedla adama...
none
59

58. d0d0...best 02.07.2022, 15:57

...n0,najprf b0l0 nic,p0t0m prisla velka rana,p0t0m sa sypal ten pies0k,p0t0m p0t0pa,p0t0m b0l0 svetl0 a ewa prestal 0bc0vat s had0m a zviedla adama...

02.07.2022, 17:36
d0d0...best,
Na počiatku bolo ...
Možno počiatku nebolo
Na miliónty prvý deň
Človiečikmi sa zaplnila zem
Ľudia na svoj obraz bohov vytvorili
A bolo im to málo
Sami sa stali bohmi, ktorých stvorili
Ich mocou vládli nad vecami všetkými
A človiečik to nevidel
...
none
60

59. J.Tull 02.07.2022, 17:36

d0d0...best,
Na počiatku bolo ...
Možno počiatku nebolo
Na miliónty prvý deň
Človiečikmi sa zaplnila zem
Ľudia na svoj obraz bohov vytvorili
A bolo im to málo
Sami sa stali bohmi, ktorých stvorili
Ich mocou vládli nad vecami všetkými
A človiečik to nevidel
...

02.07.2022, 18:50
...t0 uz pises 0 susastn0sti...cl0vieciky neb0li,b0li iba andrtalci a neandrtalci a az p0t0m,ked sa zacali navzaj0m krizit,vznikl0 uchvatne diel0 h0m0...sapiens az p0t0m...)
none
61

60. d0d0...best 02.07.2022, 18:50

...t0 uz pises 0 susastn0sti...cl0vieciky neb0li,b0li iba andrtalci a neandrtalci a az p0t0m,ked sa zacali navzaj0m krizit,vznikl0 uchvatne diel0 h0m0...sapiens az p0t0m...)

03.07.2022, 11:09
d0d0...best, písal som predsa na miliónty prvý deň... pričom "deň" je obrazné vyjadrenie novej etapy... inšpiroval som sa biblickým "dňom" /ktorý tiež nemusí byť chápaný ako 24 hod. .../ a rozdelil diania do 7 etáp - dní. Príbeh pokračuje:

Na druhý deň
Určil veciam mieru
Uznal, že nič nevie
Vyvracal im bludy
Našiel iskru v sebe ...
Podali mu čašu blenu
Zrušili mu kruhy
Kríže postavili ...
A bolo im to málo

Na tretí deň
Svojich bohov v Boha pretvorili
Spasiteľa a mnohých svätých vytvorili
Mocou svojho Boha sa do večnej vlády vysvätili
Kto sa im neklaňal toho upálili
A človiečik to nevidel

atď. ...

none
62

1. EnaXnaY 02.07.2022, 12:52

Vraj piesok je večný 😉

Ale pieskovisko, ktoré je z piesku zložené už nie 😉

Logika nepustí 😉

03.07.2022, 11:37
Nepoznáme význam slova singularita. Je to označenie javu, ktorý nevieme vysvetliť.
Nevieme, či je náš vesmír uzavretý systém, ale ak je, tak je piesok a pieskovisko jedno a to isté.
consents: omega
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 215 513 B generated in : 0.299 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 22 745 304 x unique displays : 2 553 321 x ip address : 44.210.83.132

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 5, donaters clicked me on ads 4,22 € (18 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist