for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  theme

TO: Pohlavie. Vyber si...

entries
62
shows
952
uniques
36
theme was created 15.2.2024 18:58 by TvojOponent
1
15.02.2024, 18:58
asexuál
androgýnn (androgyne)
androgýnne pohlavie (androgynes)
androgýnna osoba (androgynous)
bez pohlavia (agender)
obojpohlavný (bigender)
zo ženského pohlavia na mužské - trans muž
zo ženského pohlavia na mužské - transgender muž
zo ženského pohlavia na mužské - transsexuálny muž
F2M (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské)
zo ženského pohlavia na mužské (female to male)
FTM (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské)
nerozlišuje pohlavie (gender neutral)
hermafrodit
intersexuálny muž
intersexuálna osoba
intersexuálna źena
intersexuálne pohlavue
z mužského pohlavia na ženské - trans žena
z mužského pohlavia na ženské - transgender žena
z mužského pohlavia na ženské - transsexuálna žena
muž
M2F (z anglického male to female, z mužského pohlavia na ženské)
z mužského pohlavia na ženské (male to female)
MTF (z anglického male to female, z mužského pohlavia na ženské)
viacpohlavný/á
premenlivé pohlavie (gender fluid)
nevyhovujúce pohlavie (gender nonconforming)
nerozhodnuté pohlavie (gender questioning)
gender-variant
neidentifikuje sa ako muž ani žena (genderqueer)
neutrois
cis
cis ženské pohlavie (cis female)
cis mužské pohlavie (cis male)
cis muž (cis man)
cis žena (cis woman)
cis pohlavie (cisgender)
ženské pohlavie cis (cisgender female)
mužské pohlavie cis (cisgender male)
žena pohlavia cis (cisgender woman)
muž pohlavia cis (cisgender man)
trans
trans, ženské pohlavie
trans, mužské pohlavie
trans muž
trans osoba
trans*ženské pohlavie
trans*mužské pohlavie
trans*muž
trans*žena
transsexuál
transsexuál, ženské pohlavie
transsexuál, mužské pohlavie
transsexuálny muž
transexuálna osoba
transsexuálna žena
transrodový človek, ženské pohlavie
transrodová osoba
transmasculine
T* muž
T* žena
two* osoba
two-spirit
two-spirit osoba
žena
ani muž, ani žena (non-binary)
viacpohlavný (pangender)
iné
ani jedno z vymenovaných
2

1. TvojOponent 15.02.2024, 18:58

asexuál androgýnn (androgyne) androgýnne pohlavie (androgynes) androgýnna osoba (androgynous) bez pohlavia (agender) obojpohlavný (bigender) zo ženského pohlavia na mužské - trans muž zo ženského pohlavia na mužské - transgender muž zo ženského pohlavia na mužské - transsexuálny muž F2M (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) zo ženského pohlavia na mužské (female to male) FTM (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) nerozlišuje pohlavie (gender neutral...

15.02.2024, 19:05
Je to paráda, keď si môžeš vybrat.
Niektorí ľudia sa tak rodia.
Taký intersexual so znakmi obidvoch pohlaví... napríklad.
none
3

2. Nadja 15.02.2024, 19:05

Je to paráda, keď si môžeš vybrat.
Niektorí ľudia sa tak rodia.
Taký intersexual so znakmi obidvoch pohlaví... napríklad.

15.02.2024, 19:22
Jé to je paráda, keď si človek môže vybrať. 😁
Takže plešatosť je farba vlasov. 😁
Hlúposť je druh múdrosti. 😁
Slepota nie druh telesného postihnutia, ale spôsob nazerania na svet 😁
Lekári sú zbytoční....
4

3. TvojOponent 15.02.2024, 19:22

Jé to je paráda, keď si človek môže vybrať. 😁
Takže plešatosť je farba vlasov. 😁
Hlúposť je druh múdrosti. 😁
Slepota nie druh telesného postihnutia, ale spôsob nazerania na svet 😁
Lekári sú zbytoční....

15.02.2024, 19:25
Veď k výberu si vyzval ty.
Medzi farby vlasov nepatrí plešatosť.
none
5

1. TvojOponent 15.02.2024, 18:58

asexuál androgýnn (androgyne) androgýnne pohlavie (androgynes) androgýnna osoba (androgynous) bez pohlavia (agender) obojpohlavný (bigender) zo ženského pohlavia na mužské - trans muž zo ženského pohlavia na mužské - transgender muž zo ženského pohlavia na mužské - transsexuálny muž F2M (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) zo ženského pohlavia na mužské (female to male) FTM (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) nerozlišuje pohlavie (gender neutral...

15.02.2024, 20:02
Táraniny, kde nevieš rozlišovať pohlavný orgán (sex) od príslušnosti k rodu (gender).

Ľudia majú v zásade buď mužské orgány alebo ženské. Výnimku tvoria anomálie, ale aj s tými sa človek narodí. Pohlavie si človek nemôže vybrať.
none
6

5. Lemmy 15.02.2024, 20:02

Táraniny, kde nevieš rozlišovať pohlavný orgán (sex) od príslušnosti k rodu (gender).

Ľudia majú v zásade buď mužské orgány alebo ženské. Výnimku tvoria anomálie, ale aj s tými sa človek narodí. Pohlavie si človek nemôže vybrať.

15.02.2024, 21:41
Podľa čoho sa určuje rod?
7

6. TvojOponent 15.02.2024, 21:41

Podľa čoho sa určuje rod?

15.02.2024, 21:43
Ako sa cítiš, ako sa vnímaš.

Iná vec je, keď si niekto dá pohlavné orgány operovať.
none
9

7. Lemmy 15.02.2024, 21:43

Ako sa cítiš, ako sa vnímaš.

Iná vec je, keď si niekto dá pohlavné orgány operovať.

15.02.2024, 21:45
Ako potom môžu archeológovia tvrdiť, že našli kostru muža z doby ľadovej? Keď nevedia, ako sa cítil?
12

9. TvojOponent 15.02.2024, 21:45

Ako potom môžu archeológovia tvrdiť, že našli kostru muža z doby ľadovej? Keď nevedia, ako sa cítil?

15.02.2024, 21:48
Archeológov vôbec nezaujíma, či ide o bisexuála alebo o normálneho muža. Ak nájdu nové indície, možno sa aj tým budú zaoberať.
none
15

12. Lemmy 15.02.2024, 21:48

Archeológov vôbec nezaujíma, či ide o bisexuála alebo o normálneho muža. Ak nájdu nové indície, možno sa aj tým budú zaoberať.

15.02.2024, 21:53
Citujem:
Vedci vo svojej novej štúdii opisujú nezvyčajný objav na cintoríne v meste Pień. Objavili kostru ženy, dvojnásobne chránenú proti vstávaniu z hrobu. Na ľavom palci na nohe našli trojuholníkový visiaci zámok a krk dievčaťa bol k zemi prišpendlený kosákom

J si myslím, že acheológov také veci zujímajú. Lebo to zapadá do historickej mozaiky.

16

15. TvojOponent 15.02.2024, 21:53

Citujem:
Vedci vo svojej novej štúdii opisujú nezvyčajný objav na cintoríne v meste Pień. Objavili kostru ženy, dvojnásobne chránenú proti vstávaniu z hrobu. Na ľavom palci na nohe našli trojuholníkový visiaci zámok a krk dievčaťa bol k zemi prišpendlený kosákom

J si myslím, že acheológov také veci zujímajú. Lebo to zapadá do historickej mozaiky.

15.02.2024, 21:55
Dobre, hľadaj archeológov, ktorí skúmali sexuálne správanie bisexuála.
none
8

6. TvojOponent 15.02.2024, 21:41

Podľa čoho sa určuje rod?

15.02.2024, 21:44
Podľa toho, k čomu práve v danej chvíli inklinuješ. Či?
none
13

8. era 15.02.2024, 21:44

Podľa toho, k čomu práve v danej chvíli inklinuješ. Či?

15.02.2024, 21:49
Ak sa niekto cíti byť Napoleonom, tak neznamená to, že Napoleonom naozaj je.
14

13. TvojOponent 15.02.2024, 21:49

Ak sa niekto cíti byť Napoleonom, tak neznamená to, že Napoleonom naozaj je.

15.02.2024, 21:51
Ale ak má muž sex s mužmi i ženami, tak je bisexuál. Toto je ten tvoj mentálny problém, že si argumentačne pletieš pocit Napoleona so skutočnými sexuálnymi vzťahmi.
none
53

13. TvojOponent 15.02.2024, 21:49

Ak sa niekto cíti byť Napoleonom, tak neznamená to, že Napoleonom naozaj je.

15.02.2024, 22:44
Ba veru áno, keď sa cíti, tak aj je!
none
10

6. TvojOponent 15.02.2024, 21:41

Podľa čoho sa určuje rod?

15.02.2024, 21:46
Napríklad je bisexuál (muž, má penis) a sú aj bisexuálky (ženy, majú vagínu), ktorí/é majú sex (pohlavný styk) ako s mužmi, tak so ženami.

Bisexuál/ka je vlastnosť, ide o pocity, emócie, chcenie.
none
11

10. Lemmy 15.02.2024, 21:46

Napríklad je bisexuál (muž, má penis) a sú aj bisexuálky (ženy, majú vagínu), ktorí/é majú sex (pohlavný styk) ako s mužmi, tak so ženami.

Bisexuál/ka je vlastnosť, ide o pocity, emócie, chcenie.

15.02.2024, 21:47
Bisexuál si pohlavie nevybral, taký sa narodil, s penisom. Ale môže mať záľubu (to je tá príslušnosť k rodu) sexovať ako s mužmi, tak so ženami.
none
17

11. Lemmy 15.02.2024, 21:47

Bisexuál si pohlavie nevybral, taký sa narodil, s penisom. Ale môže mať záľubu (to je tá príslušnosť k rodu) sexovať ako s mužmi, tak so ženami.

15.02.2024, 21:59
V príspevku 5. si písal, že pohlavný orgán je sex.
Zdravý človek ako homo sapiens má buď mužské alebo ženské pohlavné orgány.

A teraz spomínaš biSEXuála, ktorý nie ju muž, hoci má mužský pohlavný orgán.

Niečo je zle.
18

17. TvojOponent 15.02.2024, 21:59

V príspevku 5. si písal, že pohlavný orgán je sex.
Zdravý človek ako homo sapiens má buď mužské alebo ženské pohlavné orgány.

A teraz spomínaš biSEXuála, ktorý nie ju muž, hoci má mužský pohlavný orgán.

Niečo je zle.

15.02.2024, 22:01
Správne. Pozri si občiansky preukaz. Za slovenským slovom pohlavie sa nachádza anglické slovo sex.
none
19

17. TvojOponent 15.02.2024, 21:59

V príspevku 5. si písal, že pohlavný orgán je sex.
Zdravý človek ako homo sapiens má buď mužské alebo ženské pohlavné orgány.

A teraz spomínaš biSEXuála, ktorý nie ju muž, hoci má mužský pohlavný orgán.

Niečo je zle.

15.02.2024, 22:02
Omyl, bisexuál je stále muž, len má sex ako s mužmi, tak so ženami.
none
27

19. Lemmy 15.02.2024, 22:02

Omyl, bisexuál je stále muž, len má sex ako s mužmi, tak so ženami.

15.02.2024, 22:06
Ešte pred chvíľou si tvrdil, že sex je pohlavný orgán
A teraz píšeš, aspoň mám z toho taký dojem, že sex je pohlavný styk

Je to podobné, akokeby si raz tvrdil, že kladivo je nástroj. A potom to poprieš, a budeš tvrdiť, že kladivo je zámočnícka dielňa.
31

27. TvojOponent 15.02.2024, 22:06

Ešte pred chvíľou si tvrdil, že sex je pohlavný orgán
A teraz píšeš, aspoň mám z toho taký dojem, že sex je pohlavný styk

Je to podobné, akokeby si raz tvrdil, že kladivo je nástroj. A potom to poprieš, a budeš tvrdiť, že kladivo je zámočnícka dielňa.

15.02.2024, 22:09
Áno, sex je pohlavný orgán, sex je činnosť, ktorá sa týka pohlavných orgánov.

Ty cynicky ignoruješ, že v občianskom preukaze máš za slovom pohlavie uvedené anglické slovo sex.

Napísal som to predtým predsa tebe, lebo viem, aký si hlúpy, tak som sa snažil ti to uľahčiť, aby si rýchlejšie pochopil rozdiel medzi slovami sex a gender. Dal som to ako príklad, ktorý pochopí aj žiak ZŠ.

Ty tu predsa táraš nezmysly o pohlaví, že si vieš vybrať.
none
36

27. TvojOponent 15.02.2024, 22:06

Ešte pred chvíľou si tvrdil, že sex je pohlavný orgán
A teraz píšeš, aspoň mám z toho taký dojem, že sex je pohlavný styk

Je to podobné, akokeby si raz tvrdil, že kladivo je nástroj. A potom to poprieš, a budeš tvrdiť, že kladivo je zámočnícka dielňa.

15.02.2024, 22:10
Lenže ja som nič nepoprel.
none
20

17. TvojOponent 15.02.2024, 21:59

V príspevku 5. si písal, že pohlavný orgán je sex.
Zdravý človek ako homo sapiens má buď mužské alebo ženské pohlavné orgány.

A teraz spomínaš biSEXuála, ktorý nie ju muž, hoci má mužský pohlavný orgán.

Niečo je zle.

15.02.2024, 22:02
Niečo je zlé v tvojom mozgu. Začni myslieť, pomáha to. Niekedy.
none
21

11. Lemmy 15.02.2024, 21:47

Bisexuál si pohlavie nevybral, taký sa narodil, s penisom. Ale môže mať záľubu (to je tá príslušnosť k rodu) sexovať ako s mužmi, tak so ženami.

15.02.2024, 22:02
Ak má muž pohlavný styk so ženou, a pritom sa cíti byť ženou, znamená to, že je homosexuál?
23

21. TvojOponent 15.02.2024, 22:02

Ak má muž pohlavný styk so ženou, a pritom sa cíti byť ženou, znamená to, že je homosexuál?

15.02.2024, 22:03
To neviem, opýtaj sa kňaza pri spovedi.
none
61

10. Lemmy 15.02.2024, 21:46

Napríklad je bisexuál (muž, má penis) a sú aj bisexuálky (ženy, majú vagínu), ktorí/é majú sex (pohlavný styk) ako s mužmi, tak so ženami.

Bisexuál/ka je vlastnosť, ide o pocity, emócie, chcenie.

16.02.2024, 11:05
Ak má penis aj vagínu, nie je bisexuál? 🤭 veď si vravel, ze sex=pohlavný orgán. Ak má dva pohlavné orgány, tak je bi-sex...
Pritom sex môže mať len napr. so ženami
Teda podľa toho čo píšeš, bisexuál, ktorý má sex len so ženami, je heterosexuál.
62

61. TvojOponent 16.02.2024, 11:05

Ak má penis aj vagínu, nie je bisexuál? 🤭 veď si vravel, ze sex=pohlavný orgán. Ak má dva pohlavné orgány, tak je bi-sex...
Pritom sex môže mať len napr. so ženami
Teda podľa toho čo píšeš, bisexuál, ktorý má sex len so ženami, je heterosexuál.

16.02.2024, 11:17
Oponentík, ty to vieš tak krásne domotať, že už ani ja neviem, či som žena alebo muž...
👍: era , TvojOponent
none
22

1. TvojOponent 15.02.2024, 18:58

asexuál androgýnn (androgyne) androgýnne pohlavie (androgynes) androgýnna osoba (androgynous) bez pohlavia (agender) obojpohlavný (bigender) zo ženského pohlavia na mužské - trans muž zo ženského pohlavia na mužské - transgender muž zo ženského pohlavia na mužské - transsexuálny muž F2M (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) zo ženského pohlavia na mužské (female to male) FTM (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) nerozlišuje pohlavie (gender neutral...

15.02.2024, 22:03
Dám ti na posúdenie:
Existujú ženy, ktoré vyzerajú ako ženy a aj sa cítia ako ženy, ale majú chromozomy XY, čo majú IBA muži. Prednedávnom sa to stalo športovkyni, ktorá bola preto aj vylúčená z kategorie ženy.
Takže, ak bola vylúčená, čo vlastne je? Žena alebo muž? Môžeš si vybrať.
none
24

22. Nadja 15.02.2024, 22:03

Dám ti na posúdenie:
Existujú ženy, ktoré vyzerajú ako ženy a aj sa cítia ako ženy, ale majú chromozomy XY, čo majú IBA muži. Prednedávnom sa to stalo športovkyni, ktorá bola preto aj vylúčená z kategorie ženy.
Takže, ak bola vylúčená, čo vlastne je? Žena alebo muž? Môžeš si vybrať.

15.02.2024, 22:05
Je stále žena, len má chybné hormóny, ktoré by ju favorizovali v súťaži, preto bola vylúčená.

Na bežný štart nepustia ani vozičkára. Oni majú vlastné súťaže, šité im na mieru.
none
29

24. Lemmy 15.02.2024, 22:05

Je stále žena, len má chybné hormóny, ktoré by ju favorizovali v súťaži, preto bola vylúčená.

Na bežný štart nepustia ani vozičkára. Oni majú vlastné súťaže, šité im na mieru.

15.02.2024, 22:08
Chromozomy, nie hormony.
consents: Lemmy
none
25

22. Nadja 15.02.2024, 22:03

Dám ti na posúdenie:
Existujú ženy, ktoré vyzerajú ako ženy a aj sa cítia ako ženy, ale majú chromozomy XY, čo majú IBA muži. Prednedávnom sa to stalo športovkyni, ktorá bola preto aj vylúčená z kategorie ženy.
Takže, ak bola vylúčená, čo vlastne je? Žena alebo muž? Môžeš si vybrať.

15.02.2024, 22:06
Sú ženy, ktoré majú na tvári chlpy, skoro ako muži. To je o genetike, ona je stále ženou.
none
39

25. Lemmy 15.02.2024, 22:06

Sú ženy, ktoré majú na tvári chlpy, skoro ako muži. To je o genetike, ona je stále ženou.

15.02.2024, 22:13
Ona je ženou, aj keď má chlpy na tvári? Čo ak sa cíti byť mužom? Budeš ju stále považovať za ženu?
42

39. TvojOponent 15.02.2024, 22:13

Ona je ženou, aj keď má chlpy na tvári? Čo ak sa cíti byť mužom? Budeš ju stále považovať za ženu?

15.02.2024, 22:16
Hej, budem ju považovať stále za ženu, ktorá sa cíti byť mužom.

Inak:

Hej, budem ju považovať stále za ženu (sex), ktorá sa cíti byť mužom (gender).
none
45

42. Lemmy 15.02.2024, 22:16

Hej, budem ju považovať stále za ženu, ktorá sa cíti byť mužom.

Inak:

Hej, budem ju považovať stále za ženu (sex), ktorá sa cíti byť mužom (gender).

15.02.2024, 22:16
Avšak, hovorím o žene s chlpmi, ktorá sa cíti byť ženou. Len sa občas holí na tvári.
none
50

45. Lemmy 15.02.2024, 22:16

Avšak, hovorím o žene s chlpmi, ktorá sa cíti byť ženou. Len sa občas holí na tvári.

15.02.2024, 22:28
Chlpy na tvári nie sú genderovou chybou :

link
none
58

50. Nadja 15.02.2024, 22:28

Chlpy na tvári nie sú genderovou chybou :

https://www.dobrenoviny.sk/c/196837/vlci-muz-ktory-trpi-nadmernym-ochlpenim-nasiel-zivotne-stastie-s-manzelkou-vychovavaju-zdrave-dieta

16.02.2024, 08:45
Aj keď sa žena cíti ako muž?
none
26

22. Nadja 15.02.2024, 22:03

Dám ti na posúdenie:
Existujú ženy, ktoré vyzerajú ako ženy a aj sa cítia ako ženy, ale majú chromozomy XY, čo majú IBA muži. Prednedávnom sa to stalo športovkyni, ktorá bola preto aj vylúčená z kategorie ženy.
Takže, ak bola vylúčená, čo vlastne je? Žena alebo muž? Môžeš si vybrať.

15.02.2024, 22:06
Príroda skrátka robí všakovaké chyby, nás ľudí sa nepýta, a my sa s tým musíme len vysporiadať. Niekto s tým má veľké ťažkosti, že...
none
28

26. Nadja 15.02.2024, 22:06

Príroda skrátka robí všakovaké chyby, nás ľudí sa nepýta, a my sa s tým musíme len vysporiadať. Niekto s tým má veľké ťažkosti, že...

15.02.2024, 22:07
TvojOponent má veľké ťažkosti, obávam sa však, že sa mu nechce myslieť.
none
33

28. Lemmy 15.02.2024, 22:07

TvojOponent má veľké ťažkosti, obávam sa však, že sa mu nechce myslieť.

15.02.2024, 22:10
Práveže asi nad tým skôr rozmýšľa, len má iné závery, ako väčšina. To je v poriadku, nie sme ... uniformní 🙂
none
38

33. Nadja 15.02.2024, 22:10

Práveže asi nad tým skôr rozmýšľa, len má iné závery, ako väčšina. To je v poriadku, nie sme ... uniformní 🙂

15.02.2024, 22:12
Veď klame hneď v názve témy. Hovorí o výbere pohlaví, a potom trepe o genderi. To už ani ty nevieš rozlíšiť slovo sex od slova gender?

Transexuál má penis. Transsexuálka má vagínu. Pohlavie si si nevybrala. Tak si sa narodila.
none
44

38. Lemmy 15.02.2024, 22:12

Veď klame hneď v názve témy. Hovorí o výbere pohlaví, a potom trepe o genderi. To už ani ty nevieš rozlíšiť slovo sex od slova gender?

Transexuál má penis. Transsexuálka má vagínu. Pohlavie si si nevybrala. Tak si sa narodila.

15.02.2024, 22:16
Ty tiež, keď ti to vyhovuje, použiješ slovo "gender" ako "pohlavie".
link
none
47

44. era 15.02.2024, 22:16

Ty tiež, keď ti to vyhovuje, použiješ slovo "gender" ako "pohlavie".
https://www.dzio.sk/lipka/theme/co-sa-nezmestilo-do-kampane-o-dlzke-ponoziek-a-presilovke-5v1#173833

15.02.2024, 22:18
Lebo to bola reakcia na tvoju provokáciu voči Adamovi Romanovi, preto som napísal svoj názor:

Lebo má pravdu, gender má aj ako druhotný význam slovo pohlavie. Len ti hovorím, že prednosť pre pohlavie má slovo sex.

Slová sex a gender majú určité rozlíšenia.
none
49

44. era 15.02.2024, 22:16

Ty tiež, keď ti to vyhovuje, použiješ slovo "gender" ako "pohlavie".
https://www.dzio.sk/lipka/theme/co-sa-nezmestilo-do-kampane-o-dlzke-ponoziek-a-presilovke-5v1#173833

15.02.2024, 22:19
Era, chceš povedať, že TvojOponent rozumie, čo je druhotný význam?
none
34

26. Nadja 15.02.2024, 22:06

Príroda skrátka robí všakovaké chyby, nás ľudí sa nepýta, a my sa s tým musíme len vysporiadať. Niekto s tým má veľké ťažkosti, že...

15.02.2024, 22:10
Aha, už Ti rozumiem Nazývaš to chybami.
consents: Nadja
37

34. TvojOponent 15.02.2024, 22:10

Aha, už Ti rozumiem Nazývaš to chybami.

15.02.2024, 22:11
Downov syndróm nie je chyba?
none
43

37. Lemmy 15.02.2024, 22:11

Downov syndróm nie je chyba?

15.02.2024, 22:16
Podľa mňa Downov syndróm je chyba.

Ja trpím krátkozrakosťou. Krátkozrakosť je chyba. Nepovažujem krátkozrakosť za iný rovnocenný spôsob nazerania na svet
40

34. TvojOponent 15.02.2024, 22:10

Aha, už Ti rozumiem Nazývaš to chybami.

15.02.2024, 22:13
Môžeš to nazývať aj inakosť, ale skrátka nie je to tak, ako to je u väčšiny. Oni asi nie sú nadšení, že ich tak príroda "obdarila", ale žiť a byť šťastní chcú byť aj oni. Tak prečo im to neumožniť len kvôli predsudkom 🙂
none
41

40. Nadja 15.02.2024, 22:13

Môžeš to nazývať aj inakosť, ale skrátka nie je to tak, ako to je u väčšiny. Oni asi nie sú nadšení, že ich tak príroda "obdarila", ale žiť a byť šťastní chcú byť aj oni. Tak prečo im to neumožniť len kvôli predsudkom 🙂

15.02.2024, 22:14
A TvojOponent je plný predsudkov.
none
46

41. Lemmy 15.02.2024, 22:14

A TvojOponent je plný predsudkov.

15.02.2024, 22:17
Tvrdenie, že TO je plný predsudkov, je predsudok.
48

46. TvojOponent 15.02.2024, 22:17

Tvrdenie, že TO je plný predsudkov, je predsudok.

15.02.2024, 22:19
Nie je. Predsudok je vlastne tvoja téma, ako aj tvoje komentáre.
none
56

40. Nadja 15.02.2024, 22:13

Môžeš to nazývať aj inakosť, ale skrátka nie je to tak, ako to je u väčšiny. Oni asi nie sú nadšení, že ich tak príroda "obdarila", ale žiť a byť šťastní chcú byť aj oni. Tak prečo im to neumožniť len kvôli predsudkom 🙂

16.02.2024, 00:17
V akom mojom konaní vidíš prekážku, aby dvaja ľudia, ktorí ma vôbec nepoznajú, boli šťastní?
60

56. TvojOponent 16.02.2024, 00:17

V akom mojom konaní vidíš prekážku, aby dvaja ľudia, ktorí ma vôbec nepoznajú, boli šťastní?

16.02.2024, 08:48
Že trepeš blud, že človek si môže vybrať pohlavie.

Hovorím o štandardnej situácii.
none
30

22. Nadja 15.02.2024, 22:03

Dám ti na posúdenie:
Existujú ženy, ktoré vyzerajú ako ženy a aj sa cítia ako ženy, ale majú chromozomy XY, čo majú IBA muži. Prednedávnom sa to stalo športovkyni, ktorá bola preto aj vylúčená z kategorie ženy.
Takže, ak bola vylúčená, čo vlastne je? Žena alebo muž? Môžeš si vybrať.

15.02.2024, 22:08
Má potenciál deti rodiť alebo plodiť?
32

30. TvojOponent 15.02.2024, 22:08

Má potenciál deti rodiť alebo plodiť?

15.02.2024, 22:10
Opýtaj sa športovkyne, v zásade má potenciál. Ty taký potenciál nemáš.
none
35

30. TvojOponent 15.02.2024, 22:08

Má potenciál deti rodiť alebo plodiť?

15.02.2024, 22:10
Deti ešte nemá.
none
51

1. TvojOponent 15.02.2024, 18:58

asexuál androgýnn (androgyne) androgýnne pohlavie (androgynes) androgýnna osoba (androgynous) bez pohlavia (agender) obojpohlavný (bigender) zo ženského pohlavia na mužské - trans muž zo ženského pohlavia na mužské - transgender muž zo ženského pohlavia na mužské - transsexuálny muž F2M (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) zo ženského pohlavia na mužské (female to male) FTM (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) nerozlišuje pohlavie (gender neutral...

15.02.2024, 22:39
...0p0,ty si neskut0cny cv0k...
none
57

51. d0d0...very best 15.02.2024, 22:39

...0p0,ty si neskut0cny cv0k...

16.02.2024, 00:18
Slovo " neskutočný" ma uráža
52

1. TvojOponent 15.02.2024, 18:58

asexuál androgýnn (androgyne) androgýnne pohlavie (androgynes) androgýnna osoba (androgynous) bez pohlavia (agender) obojpohlavný (bigender) zo ženského pohlavia na mužské - trans muž zo ženského pohlavia na mužské - transgender muž zo ženského pohlavia na mužské - transsexuálny muž F2M (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) zo ženského pohlavia na mužské (female to male) FTM (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské) nerozlišuje pohlavie (gender neutral...

15.02.2024, 22:43
Nemeckí futbaloví fanúšikovia sa začínajú búriť proti genderovej a dúhovej politike. A robia to s humorom

Napr.:
„Existuje mnoho hudobných žánrov, ale len dve pohlavia“

„Euer Genderscheiß interessiert in Wolgast keine Sau – Hier gibt es nur Jungs, Mädchen, Mann und Frau,“ čo možno preložiť ako „Vaše genderové sračky vo Wolgaste nezaujímajú žiadnu sviňu, tu sú len chlapci, dievčatá, muži a ženy“

„Schwule bekommen kein Nachwuchs,“ preklad: Teplí nemôžu mať deti

link
none
54

52. omega 15.02.2024, 22:43

Nemeckí futbaloví fanúšikovia sa začínajú búriť proti genderovej a dúhovej politike. A robia to s humorom

Napr.:
„Existuje mnoho hudobných žánrov, ale len dve pohlavia“

„Euer Genderscheiß interessiert in Wolgast keine Sau – Hier gibt es nur Jungs, Mädchen, Mann und Frau,“ čo možno preložiť ako „Vaše genderové sračky vo Wolgaste nezaujímajú žiadnu sviňu, tu sú len chlapci, dievčatá, muži a ženy“

„Schwule bekommen kein Nachwuchs,“ preklad: Teplí nemôžu mať deti

https...

15.02.2024, 22:46
To budú určite nejakí Putinovi agenti.
none
55

54. era 15.02.2024, 22:46

To budú určite nejakí Putinovi agenti.

15.02.2024, 22:48
Ako inak. 🙂
👍: era
none
59

52. omega 15.02.2024, 22:43

Nemeckí futbaloví fanúšikovia sa začínajú búriť proti genderovej a dúhovej politike. A robia to s humorom

Napr.:
„Existuje mnoho hudobných žánrov, ale len dve pohlavia“

„Euer Genderscheiß interessiert in Wolgast keine Sau – Hier gibt es nur Jungs, Mädchen, Mann und Frau,“ čo možno preložiť ako „Vaše genderové sračky vo Wolgaste nezaujímajú žiadnu sviňu, tu sú len chlapci, dievčatá, muži a ženy“

„Schwule bekommen kein Nachwuchs,“ preklad: Teplí nemôžu mať deti

https...

16.02.2024, 08:48
Sú rôzne hladiny!!!!
Existujú iba dva druhy hudobných žánrov!!!
Rap a ostatok.
Veru hladín je veľa, ale...
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 217 704 B generated in : 0.318 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 22 808 734 x unique displays : 2 559 754 x ip address : 44.200.86.95

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 5, donaters clicked me on ads 4,22 € (18 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist