for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

Střet civilizací: Tradicionalisté všech zemí, spojíte se? Dekadence Západu se změnila v ideologii ničení...

entries
7
shows
187
uniques
24
theme was created 21.5.2024 21:36 by Kasafran
1
21.05.2024, 21:36
Střet civilizací: Tradicionalisté všech zemí, spojíte se? Dekadence Západu se změnila v ideologii ničení. Velké kultury se naopak vracejí k hlubokým kořenům. Zachraňme člověka! Proč se Putin stává klíčovou postavou kontrarevoluce?
Alexandr Dugin
18. 5. 2024

Alexandr Dugin soudí, že válka Západu proti Rusku na Ukrajině se postupně mění ve střet obránců civilizace jak jsme ji dosud znali s těmi, kdo ji chtějí od základů zničit - a předvídá, že v tomto boji o zachování samotného principu lidské existence se na stranu Ruska postaví převážná část současného lidstva.

Nástup znovuzvoleného prezidenta Vladimíra Putina do funkce představuje novou etapu v dějinách Ruska. Některé linie předchozích období budou určitě pokračovat. Některé dosáhnou kritické hranice. Některé se budou vracet zpět.
Musí však přijít i něco nového. Chci upozornit na ideologický aspekt, který se může stát základním vektorem dalšího vývoje Ruska v mezinárodním kontextu.

Hodnoty a "hodnoty"
V ostré konfrontaci se Západem, který balancuje na pokraji jaderného konfliktu a třetí světové války, se problém hodnot stává stále kontrastnějším. Válka na Ukrajině není jen konfliktem států s jejich celkem racionálními národními zájmy, ale také střetem civilizací, které zuřivě brání své hodnotové systémy.
Dnes lze již s jistotou říci, že Rusko definitivně vsadilo na obranu tradičních civilizačních hodnot, a právě s nimi spojuje základní procesy posilování vlastní identity a geopolitické suverenity. Nejde přitom jen o rozdílné zájmy samostatných subjektů v rámci téže – západní – civilizace, jak bylo ještě donedávna možné, byť s odstupem, interpretovat konflikt mezi Ruskem a kolektivním Západem. Je zřejmé, že na sebe s plnou silou narazily dva hodnotové systémy. Moderní Západ pevně adoruje:
• – absolutní individualismus;
• – LGBT a genderovou politiku;
• – kosmopolitismus;
• – kulturu rušení (cancel culture);
• – posthumanismus;
• – neomezenou migraci;
• – zničení všech forem identity;
• – kritickou teorii rasy (utlačované národy právo utlačovat své bývalé utiskovatele);
• – relativistickou a nihilistickou filozofii postmodernismu.

Západ nemilosrdně cenzuruje vlastní dějiny, zakazuje knihy a umělecká díla. Americký Kongres se chystá odstranit celé bloky Písma, které údajně urážejí určité skupiny lidí z etnických a náboženských důvodů. Kromě toho rozvoj digitálních technologií a neuronových sítí zařadil na pořad dne přesun iniciativy vládnout světu a lidstvu umělou inteligencí – a řada západních autorů to už vychvaluje jako neuvěřitelný úspěch a dlouho očekávaný moment singularity.

Proti tomu všemu Putinovo Rusko výslovně staví úplně jiný soubor hodnot, z nichž mnohé jsou uzákoněny ve vyhlášce č.j. 809 ze dne 9. listopadu 2022. Rusko důrazně brání:
• – kolektivní identitu proti bezbřehému individualismuu;
• – vlastenectví proti kosmopolitismu;
• – zdravou rodinu proti legalizaci zvráceností;
• – náboženství proti nihilismu, materialismu a relativismu;
• – lidskou bytost proti posthumanistickým experimentům;
• – autentickou identitu proti její erozi;
• – historickou pravdu proti kultuře rušení.
PPTV v pondělí 20. 5. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelnou poradu šéfredaktora Protiproudu s "tvrdým jádrem" nepodvolených. Tentokrát opět v upraveném formátu:

Ukrajina - střet civilizací
Existují tedy dvě protikladné antagonistické ideologie, světonázorové systémy. Rusko si vybírá tradici – Západ naopak všechno netradiční, ba dokonce antitradiční. To dělá z konfliktu na Ukrajině, kde tyto dvě civilizace stojí proti sobě v tvrdém a rozhodujícím boji, něco mnohem víc než jen obyčejný velmocenský střet zájmů. Ten tady samozřejmě také je, ale není tím hlavním.
Hlavní je, že do konfrontace vstoupily dva modely dalšího vývoje lidstva – liberální, globalistická, antitradiční cesta moderního Západu, nebo alternativní, multipolární, polycentrická cesta se zachováním tradic a tradičních hodnot, za kterou bojuje Rusko.
A tady je čas poznamenat, že multipolární svět, k němuž se Rusko hlásilo v předchozí fázi Putinovy vlády, má smysl jen tehdy, uznáme-li právo každého pólu, každé civilizace (dnes jasně zastoupené v BRICS) na vlastní identitu, vlastní tradici, vlastní hodnotový systém. Multipolarita se stává smysluplnou a opodstatněnou, vycházíme-li z plurality stávajících kultur a uznáváme jejich právo na zachování vlastní identity a rozvoj na základě vnitřních principů.
To znamená, že póly multipolárního světa, na rozdíl od globalistického unipolárního modelu, kde "povinně" dominují západní hodnoty jako univerzální hodnoty, následují ve větší či menší míře cestu Ruska, ale jen tak, že si na štít berou své vlastní – pokaždé jiné – tradiční hodnoty.

Nebeská čínská říše a periferie
Jasně to vidíme v současné Číně. Nejenže odmítá globalismus, liberalismus a globální kapitalismus jako dogma, ale zároveň si zachovává mnohé rysy socialistického řádu. A stále více se obrací k pradávným hodnotám čínské kultury a v novém kole oživuje politickou a sociální etiku Konfucia, která inspirovala a uspořádala čínskou společnost na několik tisíciletí.
Ne náhodou je jednou z hlavních teorií mezinárodních vztahů v moderní Číně starověká myšlenka Tianxia, podle které je Čína považována za centrum světového systému, přičemž všechny ostatní národy obklopující Nebeskou říši jsou na periferii. Čína je svým vlastním absolutním centrem, otevřeným světu, ale přísně si hlídá svoji suverenitu, jedinečnost a identitu.

Tradicionalisté všech zemí, spojte se!
Ve dvacátém století se vliv Ruska ve světě opíral zejména o levicové hnutí. To se dnes však postupně vytratilo, buď ho pohltil liberalismus, nebo se samo vyčerpalo (až na malé výjimky a nejčastěji ve spojenectví s protikoloniálními konzervativními tendencemi). Nyní se vyplatí vsadit na konzervativce, zastánce civilizační identity.
A tak je čas obrodit staré heslo v nové úpravě - a neměli bychom se za to ani stydět, ani se s ním skrývat: Tradicionalisté všech zemí, spojte se!
Čím sebevědoměji se vydáme na tuto cestu, tím rychleji a spolehlivěji bude růst náš vliv ve světě. Pokud jsme se rozhodli zaměřit na multipolaritu, musíme být v tomto směru důslední. Všichni už pokládají Vladimíra Putina za klíčovou postavu konzervativní obrody. Je čas to otevřené vyhlásit.
Kritice Západu se to v každém případě nevyhne. Ale nyní jsou rozhodující jiné faktory ve vztazích se Západem. A spojenci Ruska – skuteční i potenciální – začnou Rusko podporovat s novou silou. Ostatně, jeho dalekosáhlé cíle a záměry jim již jsou - nebo brzy nyní budou - jasné.
Budou mu důvěřovat. A začnou spolu s ním budovat spravedlivější a vyvážený svět v zájmu větší části lidstva. Bez jakékoli nedůvěry nebo váhání.

Zdroj: Protiproud
👎: J.Tull
2

1. Kasafran 21.05.2024, 21:36

Střet civilizací: Tradicionalisté všech zemí, spojíte se? Dekadence Západu se změnila v ideologii ničení. Velké kultury se naopak vracejí k hlubokým kořenům. Zachraňme člověka! Proč se Putin stává klíčovou postavou kontrarevoluce? Alexandr Dugin 18. 5. 2024 Alexandr Dugin soudí, že válka Západu proti Rusku na Ukrajině se postupně mění ve střet obránců civilizace jak jsme ji dosud znali s těmi, kdo ji chtějí od základů zničit - a předvídá, že v tomto boji o zachování samotného principu lidské e...

21.05.2024, 21:39
kořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenům
disconsents: Kasafran
none
3

2. Milaníčko 21.05.2024, 21:39

kořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkořenůmkoř...

21.05.2024, 22:14
(2) Milaníčko,
nože mi vysvetli, prečo s takým tupým opakovvaním vysekávaš korene nielen slovensko-českej, ale aj slovensko-slovanskej vzájomnosti...?!!!
4

3. Kasafran 21.05.2024, 22:14

(2) Milaníčko,
nože mi vysvetli, prečo s takým tupým opakovvaním vysekávaš korene nielen slovensko-českej, ale aj slovensko-slovanskej vzájomnosti...?!!!

21.05.2024, 22:28
Ďi do **** ty ***** českej !!!!!!!!!!!!!!
disconsents: Kasafran
none
5

4. Milaníčko 21.05.2024, 22:28

Ďi do **** ty ***** českej !!!!!!!!!!!!!!

21.05.2024, 22:35
(4) Milaníčko,
prestaň už mať krčmové reči a choď sa vypať s nejakou Češkou...!!!
6

5. Kasafran 21.05.2024, 22:35

(4) Milaníčko,
prestaň už mať krčmové reči a choď sa vypať s nejakou Češkou...!!!

21.05.2024, 22:37
Ďi do vagín ty ***** českej !!!!!!!!!!!!!!
none
7

1. Kasafran 21.05.2024, 21:36

Střet civilizací: Tradicionalisté všech zemí, spojíte se? Dekadence Západu se změnila v ideologii ničení. Velké kultury se naopak vracejí k hlubokým kořenům. Zachraňme člověka! Proč se Putin stává klíčovou postavou kontrarevoluce? Alexandr Dugin 18. 5. 2024 Alexandr Dugin soudí, že válka Západu proti Rusku na Ukrajině se postupně mění ve střet obránců civilizace jak jsme ji dosud znali s těmi, kdo ji chtějí od základů zničit - a předvídá, že v tomto boji o zachování samotného principu lidské e...

22.05.2024, 09:57
Americký Kongres se chystá odstranit celé bloky Písma, které údajně urážejí určité skupiny lidí z etnických a náboženských důvodů.

To uráža aj mňa.

Čítajte aj Starý zákon!link
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 83 413 B generated in : 0.273 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 056 057 x unique displays : 2 568 570 x ip address : 100.28.2.72

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist