for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Prečo sa neoplatí byť katolíkom ale radšej charizmatikom

entries
157
shows
2 451
uniques
107
theme was created 8.2.2024 18:32 by tomas12345
1
08.02.2024, 18:32
link
Je tu ešte jeden ďaľší dôvod prečo neveriť v učenie RKC a nebyť jej členom, ale radšej byť členom charizmatických protestantských cirkví. Charizmatické cirkvi totiž učia, že všetci tí, ktorí nie sú ich členmi (s výnimkou tých ktorí o kresťanstve nikdy nemali šancu počuť a žili v rámci svedomia) skončia v pekle. Na druhej strane, RKC dnes učí, že aj tí, ktorí prišli do kontaktu s kresťanstvom, a skončili v protestantských cirkvách môžu získať spasenie, za predpokladu, že úprimne neveria, že Boh založil RKC ako pre spásu nevyhnutnú. A teda podčiarknuté, ak majú pravdu charizmatické cirkvi, človek by sa ako katolík určite nespasil ale skončil v pekle, no na druhej strane ak má pravdu katolícka cirkev, potom aj protestanti ktorí nie sú členmi RKC sa môžu spasiť, hoci pravdepodobne len menší počet z nich, ale predsa aspoň niektorí. Z tohto hľadiska je teda oveľa výhodnejšie byť členom charizmatických cirkví.
Charizmatické cirkví učia, že v pekle sa nachádza skutočný oheň a ľudia sú tam doslova a dopísmena fyzicky mučení v ohni pri extrémnych fyzických bolestiach + psychické trápenie. Na druhej strane RKC učí, že v pekle nedochádza k žiadnému fyzickému týraniu, k žiadnym jatkám, ale skôr iba k psychickému trápeniu - obrovskému smútku a pocity beznádeje. Pápež František na konferencii, ktorého výroky zdieľala na svojej web stránke slovenská konferencia biskupov povedal, že peklo to nie je mučiareň, nenachádza sa tam reálny oheň ani jatky, ale je to výlučne psychické trápenie, večná odlúčenosť od Boha.
link
Rovnaký názor zastáva aj katolícky katechizmus, ten v KKC 1033 definuje peklo nie ako fyzické mučenie, ale ako "večnú odlúčenosť od Boha". KKC 1035 hlavný trest pekla nedefinuje ako fyzické mučenie, ale ako "večnú odlučenosť od Boha". KKC 1034 a 1035 dávajú Ježišove slová "neuhasiteľný ohen"; "večný ohen" do úvodzoviek, čím naznačujú, že tieto výrazy nemožno chápať v doslovnom znení ale symbolicky.
KKC 1033 : "........Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme ho neoľutovali a ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. A tento stav definitívneho vylúčenia seba (393) zo spoločenstva s Bohom a s blaženými sa označuje slovom „peklo" (633)
KKC 1034 : "Ježiš často hovorí o „pekle“ („gehenne“), o „neuhasiteľnom ohni“ , ktorý je určený tým, čo až do konca svojho života odmietajú veriť a obrátiť sa, a kde môžu zahynúť naraz duša i telo"
KKC 1035 : "Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo (393) a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia pekelné muky, „večný oheň“. Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži."
link
Najznámejšia katolícka apologetická web stránka to definuje takto :
........."Sú teda „plamene ohňa“ pekla doslovné? Nie nie sú. V skutočnosti by malo byť zrejmé, že práve teraz nie sú doslovné, pretože duše v pekle v súčasnosti nemajú telá. Nemôžete „rozsvietiť“ dušu zápalkou. Ak je to pravda, aká je potom povaha „pekelných bolestí“? Katechizmus odpovedá na túto otázku stručne: "Tieto dva tresty [ Katechizmus tu hovorí o očistci aj pekle] sa nesmú chápať ako druh pomsty, ktorú Boh uvalil zvonku, ale ako vyplýva zo samotnej podstaty hriechu" (1472).
Katechizmus opäť zdôrazňuje skutočnosť, že peklo je predovšetkým večné odlúčenie od Boha. Ako hovorí KKC 1033: „Stav definitívneho sebavylúčenia zo spoločenstva s Bohom a blaženými. Je to absolútna prázdnota a izolácia presahujúca čokoľvek, čo dokážeme pochopiť. Bolesti sú celkom skutočné, celkom doslovné a pozostávajú z bolesti zo straty aj z bolesti zmyslu – tj zahŕňajú telo po vzkriesení tela. „Vyplývajú zo samotnej podstaty hriechu“ alebo vychádzajú zvnútra von , nie zvonku dovnútra. Čo je smrteľný hriech, ak nie odmietnutie lásky k Bohu a k blížnemu? Je to konečné sebectvo. Nakoniec zatratení jednoducho dostanú to, čo chceli – sami seba na večnosť!Hovorí sa, že človek sa zblázni, ak je príliš dlho držaný v izolácii, pretože ľudské bytosti sú prikázané k spoločenstvu s Bohom a inými. Peklo bude tou izoláciou, ktorá by každého priviedla k šialenstvu, ale odsúdení nikdy nebudú môcť stratiť svoje schopnosti. Budú si plne vedomí bolesti svojej izolácie.
link
Takže si to zhrňme, katolícke peklo je stav podobný tomu keď je človek v izolácii v tmavej miestnosti. Po určitom čase sa človek z tohto zblázni a zažíva pritom veľké psychické bolesti. Charizmatické protestantské peklo je však stav podobný k tomu, keď sa človek nachádza v izolácii v tmavej miestnosti, ale popritom, je ešte aj neustále pálení ohňom a zažíva nesmierne fyzické bolesti podobné tie po bičovaní, obarení, popálení, horení. PROTESTANTSKÉ CHARIZMATICKE PEKLO JE TEDA 1000 NÁSOBNE HORŠIE NEŽ KATOLÍCKE PEKLO ! Podčiarknuté, ak ste charizmatik a ak nebudete spasení a pravdu majú katolíci, skončíte v katolíckom pekle, ktoré je síce hrozné, ale 1000 menej bolestivejšie ako charizmatické peklo. Ak ste katolík a pravdu budú mať charizmaticky, skončíte v charizmatickom pekle, ktoré je 1000 násobne horšie než katolícke peklo. Z tohto je teda zcela zrejmé, či sa viac oplatí byť počas života charizmatikom, alebo katolíkom, samozrejme že charizmatikom ! Byť charizmatikom znamená riskovať z pohľadu spasenia a pekelných trestov OVELA menej ako byť katolíkom.
none
2

1. tomas12345 08.02.2024, 18:32

https://www.dzio.sk/lipka/gallery/JHFN371VEN-20240208183005.png Je tu ešte jeden ďaľší dôvod prečo neveriť v učenie RKC a nebyť jej členom, ale radšej byť členom charizmatických protestantských cirkví. Charizmatické cirkvi totiž učia, že všetci tí, ktorí nie sú ich členmi (s výnimkou tých ktorí o kresťanstve nikdy nemali šancu počuť a žili v rámci svedomia) skončia v pekle. Na druhej strane, RKC dnes učí, že aj tí, ktorí prišli do kontaktu s kresťanstvom, a skončili v protestantských cirkvách mô...

08.02.2024, 18:39
Chceš vari povedať, že charizmatici veria, že po smrti človeku zostane fyzické telo?
none
3

2. era 08.02.2024, 18:39

Chceš vari povedať, že charizmatici veria, že po smrti človeku zostane fyzické telo?

08.02.2024, 18:40
Charizmatici veria, že v pekle duša zažíva rovnaké bolesti ako zažíva teraz človek vo fyzickom tele pri obarení, bičovaní, spálení
none
4

3. tomas12345 08.02.2024, 18:40

Charizmatici veria, že v pekle duša zažíva rovnaké bolesti ako zažíva teraz človek vo fyzickom tele pri obarení, bičovaní, spálení

08.02.2024, 18:41
@omega neoplatí sa ti byť katolíkom, priveľa riskuješ, velmi veľa...
👎: djjaro
none
5

3. tomas12345 08.02.2024, 18:40

Charizmatici veria, že v pekle duša zažíva rovnaké bolesti ako zažíva teraz človek vo fyzickom tele pri obarení, bičovaní, spálení

08.02.2024, 18:42
A ty osobne - si nejako vieš zdôvodniť, ako je možné zažívať bez fyzického tela to isté, ako vo fyzickom tele?
👍: djjaro
none
9

5. era 08.02.2024, 18:42

A ty osobne - si nejako vieš zdôvodniť, ako je možné zažívať bez fyzického tela to isté, ako vo fyzickom tele?

08.02.2024, 19:12
Veľa vecí je ešte nad naše chápanie, takže nemusíme poznať podstatu javu, stačí tomu len veriť.... ani Božiu Trojicu si vela ludí nevie racionálne zmyslami predstaviť, musí tomu len veriť, lebo o tom hovorí Písmo. Pre mna je doležité že o tom Písmo hovorí, v príbehu o boháčovi, kde boháč v pekle trpel pocitom smedu, čiže tá jeho duša musela mať rovnaké trápenia ako má telo..... a možno že v pekle dostal nejaké dočasné telo, ktovie ako to presne bude....

Nielen biblia, ale aj svedectvá ľudí ktorí sa v pekle ocitli, dokazujú, že duše tam zažívajú telesné muky.
none
31

9. tomas12345 08.02.2024, 19:12

Veľa vecí je ešte nad naše chápanie, takže nemusíme poznať podstatu javu, stačí tomu len veriť.... ani Božiu Trojicu si vela ludí nevie racionálne zmyslami predstaviť, musí tomu len veriť, lebo o tom hovorí Písmo. Pre mna je doležité že o tom Písmo hovorí, v príbehu o boháčovi, kde boháč v pekle trpel pocitom smedu, čiže tá jeho duša musela mať rovnaké trápenia ako má telo..... a možno že v pekle dostal nejaké dočasné telo, ktovie ako to presne bude....

Nielen biblia, ale aj svedectvá ľud...

08.02.2024, 19:45
"stačí tomu len veriť"

heh To nie je môj spôsob.
consents: djjaro
none
33

31. era 08.02.2024, 19:45

"stačí tomu len veriť"

heh To nie je môj spôsob.

08.02.2024, 19:58
Jasné pocit smädu
Kofolu mal po chuti , či len vodu z prameňa ?
Ty si nepochopil že telo UŽ nemal?
none
34

33. djjaro 08.02.2024, 19:58

Jasné pocit smädu
Kofolu mal po chuti , či len vodu z prameňa ?
Ty si nepochopil že telo UŽ nemal?

08.02.2024, 19:59
Prečo spajaš telo a dušu po smrti keď telo ide do zeme ?
none
35

34. djjaro 08.02.2024, 19:59

Prečo spajaš telo a dušu po smrti keď telo ide do zeme ?

08.02.2024, 20:05
otázka na @tomas12345 je aj ako trpia padlí anjeli v pekle
👍: djjaro
none
36

35. omega 08.02.2024, 20:05

otázka na @tomas12345 je aj ako trpia padlí anjeli v pekle

08.02.2024, 20:26
Veľmi priveľmi ( dobra otázka ) omega
Potrebujú vodu alebo chladené orosené
none
39

36. djjaro 08.02.2024, 20:26

Veľmi priveľmi ( dobra otázka ) omega
Potrebujú vodu alebo chladené orosené

08.02.2024, 22:31
Nuž ani chladené orosené si nemôžu vychutnať

link
👍: djjaro
none
37

35. omega 08.02.2024, 20:05

otázka na @tomas12345 je aj ako trpia padlí anjeli v pekle

08.02.2024, 21:03
zrejme tak isto ako ľudia.
none
40

31. era 08.02.2024, 19:45

"stačí tomu len veriť"

heh To nie je môj spôsob.

08.02.2024, 22:31
Nevyberaj si čo ti pasuje z mojej vety, stačí veriť Božiemu slovu,
none
41

40. tomas12345 08.02.2024, 22:31

Nevyberaj si čo ti pasuje z mojej vety, stačí veriť Božiemu slovu,

08.02.2024, 22:46
To by si mu najskôr musel rozumieť.

Lebo inak je výkladov celá paleta a musel by si si vyberať, ktorému z nich sa rozhodneš veriť.
none
42

9. tomas12345 08.02.2024, 19:12

Veľa vecí je ešte nad naše chápanie, takže nemusíme poznať podstatu javu, stačí tomu len veriť.... ani Božiu Trojicu si vela ludí nevie racionálne zmyslami predstaviť, musí tomu len veriť, lebo o tom hovorí Písmo. Pre mna je doležité že o tom Písmo hovorí, v príbehu o boháčovi, kde boháč v pekle trpel pocitom smedu, čiže tá jeho duša musela mať rovnaké trápenia ako má telo..... a možno že v pekle dostal nejaké dočasné telo, ktovie ako to presne bude....

Nielen biblia, ale aj svedectvá ľud...

09.02.2024, 08:03
"ktovie ako to presne bude...."

No predsa my duchovední okultisti. Je to priamy predmet nášho bádania. 🙃
none
43

42. era 09.02.2024, 08:03

"ktovie ako to presne bude...."

No predsa my duchovední okultisti. Je to priamy predmet nášho bádania. 🙃

09.02.2024, 08:06
42. Era .
Veď už teda daj niečo čo ste vybádali .
44

43. Wolfsmörder 09.02.2024, 08:06

42. Era .
Veď už teda daj niečo čo ste vybádali .

09.02.2024, 08:10
Vieš koľko som tu toho už dal?

A čo - vari si niekedy niečo z toho bral vážne?
none
45

44. era 09.02.2024, 08:10

Vieš koľko som tu toho už dal?

A čo - vari si niekedy niečo z toho bral vážne?

09.02.2024, 08:13
44. Era.
Úprimne....Asi som to prehliadol.
Ospravedlňujem sa.
Daj ešte raz hocičo čo ste vybádali .
Myslím to čistým srdcom.
46

43. Wolfsmörder 09.02.2024, 08:06

42. Era .
Veď už teda daj niečo čo ste vybádali .

09.02.2024, 08:13
Poviem ti, aký je vzorec takej komunikácie:

Ty: Ako to je?
Ja: Je to takto a takto.
Ty: Ja si nemyslím, že je to tak. Je to inak!
---The End---
none
47

46. era 09.02.2024, 08:13

Poviem ti, aký je vzorec takej komunikácie:

Ty: Ako to je?
Ja: Je to takto a takto.
Ty: Ja si nemyslím, že je to tak. Je to inak!
---The End---

09.02.2024, 08:15
46. Era.
Ja myslím niečo oficiálne sem daj.
Napríklad:
Celá planéta Zem vie, že 2+2=4 .....niečo v tomto duchu z výsledkov vášho bádania
48

47. Wolfsmörder 09.02.2024, 08:15

46. Era.
Ja myslím niečo oficiálne sem daj.
Napríklad:
Celá planéta Zem vie, že 2+2=4 .....niečo v tomto duchu z výsledkov vášho bádania

09.02.2024, 08:18
Napríklad: "Väčšina ľudí si myslí, že JA /sebavedomie/ a fyzické telo je jednota.

V skutočnosti medzi fyzickým telom človeka a jeho nadzmyslovým článkom JA existujú ďalšie dva bytostné články, telo životných síl a telo duševné (hviezdne, astrálne).

A celý náš bdelý život prebieha v spolufungovaní týchto štyroch článkov našej bytosti. Od telesného fyzického tela k duchovnému Ja a naopak. "
none
49

48. era 09.02.2024, 08:18

Napríklad: "Väčšina ľudí si myslí, že JA /sebavedomie/ a fyzické telo je jednota.

V skutočnosti medzi fyzickým telom človeka a jeho nadzmyslovým článkom JA existujú ďalšie dva bytostné články, telo životných síl a telo duševné (hviezdne, astrálne).

A celý náš bdelý život prebieha v spolufungovaní týchto štyroch článkov našej bytosti. Od telesného fyzického tela k duchovnému Ja a naopak. "

09.02.2024, 08:21
Spánok je stavom, v ktorom sa oddeľujú dva a dva články od seba. Ja + duševné telo sa oddeľuje od Fyzického tela + tela životných síl. Preto upadáme do bezvedomia.

Smrť je stavom, kedy sa aj telo životných síl oddeľuje od tela fyzického - preto začne fyzické telo podliehať rozpadu, rozkladu.
none
50

49. era 09.02.2024, 08:21

Spánok je stavom, v ktorom sa oddeľujú dva a dva články od seba. Ja + duševné telo sa oddeľuje od Fyzického tela + tela životných síl. Preto upadáme do bezvedomia.

Smrť je stavom, kedy sa aj telo životných síl oddeľuje od tela fyzického - preto začne fyzické telo podliehať rozpadu, rozkladu.

09.02.2024, 08:58
48. 49 . Era .
Na 2+2=4 odpoviem, že áno to je Fakt.
Na tvoje 48 a 49 odpoviem, že neviem.
Čiže priznajme si , že nejde ani tak o bádanie ale skôr o dohady. A toto je tiež Fakt
52

50. Wolfsmörder 09.02.2024, 08:58

48. 49 . Era .
Na 2+2=4 odpoviem, že áno to je Fakt.
Na tvoje 48 a 49 odpoviem, že neviem.
Čiže priznajme si , že nejde ani tak o bádanie ale skôr o dohady. A toto je tiež Fakt

09.02.2024, 09:09
Vôbec to nie je fakt, že by išlo o dohady.

Ak by si bol dôsledný, tak by si za dohady musel prehlásiť aj informáciu, že atómy sa skladajú z jadra a elektrónového obalu.

Ak niečo nevieš ty, neznamená to, že nikto nevie.
none
57

52. era 09.02.2024, 09:09

Vôbec to nie je fakt, že by išlo o dohady.

Ak by si bol dôsledný, tak by si za dohady musel prehlásiť aj informáciu, že atómy sa skladajú z jadra a elektrónového obalu.

Ak niečo nevieš ty, neznamená to, že nikto nevie.

09.02.2024, 09:17
52. Era.
Citujem ťa:

,, Ak by si bol dôsledný, tak by si za dohady musel prehlásiť aj informáciu, že atómy sa skladajú z jadra a elektrónového obalu. "

Toto je dobrý argument skúsených manipulátorov ľudským stádom.
Na tomto vedeckom DOHADE o atóme však stoja mnohé praktické veci v našom každodennom živote .
Zatiaľ čo na vaších DOHADOCH stojí iba jediné......VIERA....
58

57. Wolfsmörder 09.02.2024, 09:17

52. Era.
Citujem ťa:

,, Ak by si bol dôsledný, tak by si za dohady musel prehlásiť aj informáciu, že atómy sa skladajú z jadra a elektrónového obalu. "

Toto je dobrý argument skúsených manipulátorov ľudským stádom.
Na tomto vedeckom DOHADE o atóme však stoja mnohé praktické veci v našom každodennom živote .
Zatiaľ čo na vaších DOHADOCH stojí iba jediné......VIERA....

09.02.2024, 09:37
Ale ako to TY vieš, že na tom stoja mnohé praktické veci v našom každodennom živote???

Ako to TY VIEŠ?

No nevieš, len tomu veríš.
none
72

58. era 09.02.2024, 09:37

Ale ako to TY vieš, že na tom stoja mnohé praktické veci v našom každodennom živote???

Ako to TY VIEŠ?

No nevieš, len tomu veríš.

09.02.2024, 16:19
58 . Era.


Nie tak celkom , učený Eruardus !
Napríklad každý VERÍ aj tomu, že po ľavej strane vozovky pôjdu vozidlá v protismere.
A táto VIERA v cestnej premávke drží všetkých nažive.
Preto ani pri atómoch a ani pri vyhláške sa v skutočnosti nejedná o VIERU v pravom zmysle slova.
Je ti síce do určitej miery VIERA, lenže opretá o Fakty alebo zákony.
Vaša VIERA je opretá o neoverené svedectvá a dohady.
73

72. Wolfsmörder 09.02.2024, 16:19

58 . Era.


Nie tak celkom , učený Eruardus !
Napríklad každý VERÍ aj tomu, že po ľavej strane vozovky pôjdu vozidlá v protismere.
A táto VIERA v cestnej premávke drží všetkých nažive.
Preto ani pri atómoch a ani pri vyhláške sa v skutočnosti nejedná o VIERU v pravom zmysle slova.
Je ti síce do určitej miery VIERA, lenže opretá o Fakty alebo zákony.
Vaša VIERA je opretá o neoverené svedectvá a dohady.

09.02.2024, 16:36
Takže sa len potrebuješ hádať a presadzovať svoju pravdu?


Pletieš hrušky s jablkami hore dolu.
To, že jazdíme po pravej strane je preto, lebo sme sa zoznámili s pravidlami, ktoré sú múdro stanovené, aby sme sa navzájom nepozabíjali.

To nemá nič s procesom poznania.

Ale to, čo ja mám tu na mysli, je individuálne poznanie. Lebo my ľudia sme individuality. A naše poznanie nie je všeobecné, ale individuálne.
Všeobecné azda môže byť povedomie o niečom, ale nie poznanie. Poznanie je vždy osobné.

Takže áno, vedci, ktorí atómy skúmajú, tí majú poznanie. Ale tí ľudia, ktorí atómy sami neskúmajú, tí nemajú poznanie. Majú iba vieru, založenú na dôvere.

A to, čomu nedôverujú, tomu ani neveria.

Len ty sa to nevedno prečo snažíš generalizovať - dohnať to do mantinelistickej polohy, že všetko musí platiť buď pre každého, alebo pre nikoho.

To je taký princíp svätej inkvizície = "Ak máš iný názor, než ten, ktorý práve vládne v širokej spoločnosti, tak sa určite mýliš".
none
84

73. era 09.02.2024, 16:36

Takže sa len potrebuješ hádať a presadzovať svoju pravdu?


Pletieš hrušky s jablkami hore dolu.
To, že jazdíme po pravej strane je preto, lebo sme sa zoznámili s pravidlami, ktoré sú múdro stanovené, aby sme sa navzájom nepozabíjali.

To nemá nič s procesom poznania.

Ale to, čo ja mám tu na mysli, je individuálne poznanie. Lebo my ľudia sme individuality. A naše poznanie nie je všeobecné, ale individuálne.
Všeobecné azda môže byť povedomie o nie...

09.02.2024, 20:18
73. Era.

Hádať sa o čom preboha ?
Ja sa ťa snažím prebudiť
Nemám o čom sa hádať, o skutočnom Tvorcovi nevie absolútne nikto NIČ.
To je všetko. Len ma zaskočilo to slovo,, bádať " v oblasti DuchovNA
87

84. Wolfsmörder 09.02.2024, 20:18

73. Era.

Hádať sa o čom preboha ?
Ja sa ťa snažím prebudiť
Nemám o čom sa hádať, o skutočnom Tvorcovi nevie absolútne nikto NIČ.
To je všetko. Len ma zaskočilo to slovo,, bádať " v oblasti DuchovNA

09.02.2024, 20:22
Konkrétne sa ma snažíš uhádať k tomu, aby som prijal tvoje presvedčenie, že o skutočnom Tvorcovi nevie absolútne nikto NIČ.
none
90

87. era 09.02.2024, 20:22

Konkrétne sa ma snažíš uhádať k tomu, aby som prijal tvoje presvedčenie, že o skutočnom Tvorcovi nevie absolútne nikto NIČ.

09.02.2024, 20:34
87. Era.

Áno, veď ani naozaj nikto , absolútne nič o tom nevie.
Jediné čo je pravdepodobne možné ako tak povedať na túto tému je nasledovné :
O samom Tvorcovi nevie nikto nič, no veda nám aspoň postupne odkrýva jeho Dielo - prírodu.
115

90. Wolfsmörder 09.02.2024, 20:34

87. Era.

Áno, veď ani naozaj nikto , absolútne nič o tom nevie.
Jediné čo je pravdepodobne možné ako tak povedať na túto tému je nasledovné :
O samom Tvorcovi nevie nikto nič, no veda nám aspoň postupne odkrýva jeho Dielo - prírodu.

09.02.2024, 22:49
Áno, také je vyjadrenie tvojho osobného presvedčenia.

Je to však len VIERA.
none
60

57. Wolfsmörder 09.02.2024, 09:17

52. Era.
Citujem ťa:

,, Ak by si bol dôsledný, tak by si za dohady musel prehlásiť aj informáciu, že atómy sa skladajú z jadra a elektrónového obalu. "

Toto je dobrý argument skúsených manipulátorov ľudským stádom.
Na tomto vedeckom DOHADE o atóme však stoja mnohé praktické veci v našom každodennom živote .
Zatiaľ čo na vaších DOHADOCH stojí iba jediné......VIERA....

09.02.2024, 09:41
Kým si nejakú vec sám nepreveríš, osobne neprejdeš tú cestu, na ktorej sa nejaký poznatok niekým iným našiel, tak potiaľ si len v pozícii nevediaceho, teda veriaceho.
none
61

60. era 09.02.2024, 09:41

Kým si nejakú vec sám nepreveríš, osobne neprejdeš tú cestu, na ktorej sa nejaký poznatok niekým iným našiel, tak potiaľ si len v pozícii nevediaceho, teda veriaceho.

09.02.2024, 09:52
Čiže, kým neumrieš, tak nemôžeš tvrdiť, že ľudia zomierajú...
none
62

61. Nadja 09.02.2024, 09:52

Čiže, kým neumrieš, tak nemôžeš tvrdiť, že ľudia zomierajú...

09.02.2024, 10:01
To akože kým nie si sama väzňom vo väzení, tak nemôžeš vedieť, ako sa vo väzení žije?
none
63

62. era 09.02.2024, 10:01

To akože kým nie si sama väzňom vo väzení, tak nemôžeš vedieť, ako sa vo väzení žije?

09.02.2024, 10:07
Ale to tvrdíš ty 🙂
"Kým si nejakú vec sám nepreveríš, osobne neprejdeš..."
none
64

63. Nadja 09.02.2024, 10:07

Ale to tvrdíš ty 🙂
"Kým si nejakú vec sám nepreveríš, osobne neprejdeš..."

09.02.2024, 10:11
Áno, tvrdím však "osobne neprejdeš tú cestu, na ktorej sa nejaký poznatok niekým iným našiel"

Tá cesta je však vždy cestou ľudského ducha. Začína vstupom vnemov do duše, ich duchovnou analýzou, úsudkom, a končí pojmom a záverom. To je cesta poznania. Na tej ceste ľudský duch nachádza poznatky, teda IDEY tak, že vie, na čom presne stoja jeho závery, na akých pozorovaniach a na akých úsudkoch o tých pozorovaniach.
none
65

64. era 09.02.2024, 10:11

Áno, tvrdím však "osobne neprejdeš tú cestu, na ktorej sa nejaký poznatok niekým iným našiel"

Tá cesta je však vždy cestou ľudského ducha. Začína vstupom vnemov do duše, ich duchovnou analýzou, úsudkom, a končí pojmom a záverom. To je cesta poznania. Na tej ceste ľudský duch nachádza poznatky, teda IDEY tak, že vie, na čom presne stoja jeho závery, na akých pozorovaniach a na akých úsudkoch o tých pozorovaniach.

09.02.2024, 10:18
Ale to isté sa deje pri poznatkoch z fyziky. To, že sa o to nezaujímaš, neznamená, že musíš veriť. Nemusíš. Môžeš sa učiť.
Všetko, čo existuje, sa nejak prejavuje. Teda aj tie elektorony a protony, jadrá, a my spoznávame veci nie len prežívaním, ale aj spoznávaním ich prejavov...
Ako sa prejavujú moje minulé životy? No, nijak. Môžem pátrať, ako chcem. 🙂
👍: J.Tull
none
66

65. Nadja 09.02.2024, 10:18

Ale to isté sa deje pri poznatkoch z fyziky. To, že sa o to nezaujímaš, neznamená, že musíš veriť. Nemusíš. Môžeš sa učiť.
Všetko, čo existuje, sa nejak prejavuje. Teda aj tie elektorony a protony, jadrá, a my spoznávame veci nie len prežívaním, ale aj spoznávaním ich prejavov...
Ako sa prejavujú moje minulé životy? No, nijak. Môžem pátrať, ako chcem. 🙂

09.02.2024, 10:52
Môžeš sa učiť, ale vnemy literatúry sú už druhotný zdroj. Ako posúdim, či sú pravdivé?

Ako môžeš vedieť, že minulé životy sa nijako neprejavujú?
none
70

66. era 09.02.2024, 10:52

Môžeš sa učiť, ale vnemy literatúry sú už druhotný zdroj. Ako posúdim, či sú pravdivé?

Ako môžeš vedieť, že minulé životy sa nijako neprejavujú?

09.02.2024, 14:15
A ty si nikdy nečítal, že existujú minulé životy? Sám si na to prišiel? Ako?
👍: J.Tull
none
71

70. Nadja 09.02.2024, 14:15

A ty si nikdy nečítal, že existujú minulé životy? Sám si na to prišiel? Ako?

09.02.2024, 15:19
No veď ja netvrdím, že vnemy literatúry nemôžu byť informáciou, ktorá naštartuje vlastnú snahu o poznanie.

Ale veď aj na hodinách fyziky a chémie sa robia pokusy, aby žiaci osobne zažili to, čo je v učebnici ako druhotný zdroj.

Ale veriť učebnici je rovnaké ako veriť biblii alebo veriť wikipedii.
none
75

71. era 09.02.2024, 15:19

No veď ja netvrdím, že vnemy literatúry nemôžu byť informáciou, ktorá naštartuje vlastnú snahu o poznanie.

Ale veď aj na hodinách fyziky a chémie sa robia pokusy, aby žiaci osobne zažili to, čo je v učebnici ako druhotný zdroj.

Ale veriť učebnici je rovnaké ako veriť biblii alebo veriť wikipedii.

09.02.2024, 18:24
No, dobre. Lenže, vedci nám umožnili postaviť napr. atomové elektrárne, ktoré dokazujú, že naozaj tá fyzika funguje tak, ako píšu. Hmota sa skladá z atomov a tie je možné štiepiť, pričom vzniká obrovská energia, ktorú využívame.
Aké máš dôkazy prospechu minulých životov pre človeka? A kedy vlastne začali, už prvoky, alebo až opice môžu sa narodiť znova? Neandertálci, tí mali viaceré životy? Upozorňujem, že máme v sebe zopár genov z neandertálcov, to je dokázané. Môžeš sa učiť genetiku, aby si to spoznal aj sám na vlastné oči, ale zatiaľ ti robí problém aj zákon uniformity F1 generácie homozygotov 🙂
none
79

75. Nadja 09.02.2024, 18:24

No, dobre. Lenže, vedci nám umožnili postaviť napr. atomové elektrárne, ktoré dokazujú, že naozaj tá fyzika funguje tak, ako píšu. Hmota sa skladá z atomov a tie je možné štiepiť, pričom vzniká obrovská energia, ktorú využívame.
Aké máš dôkazy prospechu minulých životov pre človeka? A kedy vlastne začali, už prvoky, alebo až opice môžu sa narodiť znova? Neandertálci, tí mali viaceré životy? Upozorňujem, že máme v sebe zopár genov z neandertálcov, to je dokázané. Môžeš sa učiť genetiku, aby s...

09.02.2024, 19:26
Tož, teraz si mi riadne naložila! 🤪

Príliš veľa otázok a argumentov z rôznych oblastí súčasne. Každá jednotlivosť by vydala na samostatnú tému.

K vedcom - samozrejme, že vedci vedia veľa. Aj každý inžinier, ktorý pracuje vo svojom odbore vie veľa. Veď o tom tu vôbec nebola reč, že by som popieral, že veci fungujú.
A ak nefungujú podľa starej teórie, tak sa zisťuje, ako vlastne presne veci fungujú a opraví sa teória.

Od začiatku novoveku, teda od 15. storočia uplynulo cca 600 rokov úprimného snaženia a bádania tisícok a tisícok nadšených prírodovedcov a to proste prinieslo svoje výsledky - techniku, technológie, technickú civilizáciu dneška. Kto by to popieral, musel by byť slepý.

Ale keď kesha ako laik povie "Na tomto vedeckom DOHADE o atóme však stoja mnohé praktické veci v našom každodennom živote", tak akú váhu má jeho tvrdenie? Je to váha jeho poznania?

Nie.

Je to váha jeho dôvery.

Tým nijako nechcem tvrdiť, že to, čo tvrdí by preto mala byť lož. To nie. Môže to byť plná pravda. Ale v akej pozícii stojí on voči tej pravde? V pozícii veriaceho.
none
80

79. era 09.02.2024, 19:26

Tož, teraz si mi riadne naložila! 🤪

Príliš veľa otázok a argumentov z rôznych oblastí súčasne. Každá jednotlivosť by vydala na samostatnú tému.

K vedcom - samozrejme, že vedci vedia veľa. Aj každý inžinier, ktorý pracuje vo svojom odbore vie veľa. Veď o tom tu vôbec nebola reč, že by som popieral, že veci fungujú.
A ak nefungujú podľa starej teórie, tak sa zisťuje, ako vlastne presne veci fungujú a opraví sa teória.

Od začiatku novoveku, teda od 15. storočia uplynulo cc...

09.02.2024, 19:42
Príliš veľa otázok, a zodpovedaná ani jedna 🙂

Ja žiadam dôkazy o minulých životoch, dôkazov o atomoch je desne veľa... využívame ich každodenne.
Zaujímavé je, že máme dôkazy o existencii kvarkov, napriek tomu, že sme ich naozaj nikdy nevideli a asi ani neuvidíme, ale vidíme ich prejavy (napr. dráhy, kade letia). A o týchto poznatkoch by si mohol povedať, že tam využitie nie je žiadne, a ešte ani nevieme presne, s čím máme dočinenia, tam sa tie teorie ešte môžu opravovať a teda že pravdivé sú len na úrovni nášho poznania.

Teorie o minulých životoch sú aké? Kto ich preveruje, kto ich opravuje a falzifikuje? 🙂
consents: Kasafran
none
81

80. Nadja 09.02.2024, 19:42

Príliš veľa otázok, a zodpovedaná ani jedna 🙂

Ja žiadam dôkazy o minulých životoch, dôkazov o atomoch je desne veľa... využívame ich každodenne.
Zaujímavé je, že máme dôkazy o existencii kvarkov, napriek tomu, že sme ich naozaj nikdy nevideli a asi ani neuvidíme, ale vidíme ich prejavy (napr. dráhy, kade letia). A o týchto poznatkoch by si mohol povedať, že tam využitie nie je žiadne, a ešte ani nevieme presne, s čím máme dočinenia, tam sa tie teorie ešte môžu opravovať a teda že pra...

09.02.2024, 19:53
Ty žiadaš dôkazy.

Lenže keby sa tvrdenia z duchovnej vedy dali dokazovať tými spôsobmi, ktoré si stanovili prírodovedci, tak by sa jednalo o prírodovedu a nie o duchovedu.

Lenže duchoveda nie je prírodoveda.

Správny prírodovedec úprimne povie, že o Bohu sa nebude vyjadrovať, pretože to nespadá do oblasti jeho vedy.

Že máme dôkazy o existencii kvarkov nie je vôbec divné, lebo to spadá do oboru prírodovedy.
none
83

81. era 09.02.2024, 19:53

Ty žiadaš dôkazy.

Lenže keby sa tvrdenia z duchovnej vedy dali dokazovať tými spôsobmi, ktoré si stanovili prírodovedci, tak by sa jednalo o prírodovedu a nie o duchovedu.

Lenže duchoveda nie je prírodoveda.

Správny prírodovedec úprimne povie, že o Bohu sa nebude vyjadrovať, pretože to nespadá do oblasti jeho vedy.

Že máme dôkazy o existencii kvarkov nie je vôbec divné, lebo to spadá do oboru prírodovedy.

09.02.2024, 20:18
Ale ja ti nechcem určovať spôsob, akým mi to máš dokázať. Dokáž mi trebars nejaký výsledok, alebo prejav, ktorý nemôže byť zapríčinený nijak inak, ako minulým životom. Napríklad, čo vieš o minulých svojich životoch, čo nijak inak by si vedeť nemohol?
none
86

83. Nadja 09.02.2024, 20:18

Ale ja ti nechcem určovať spôsob, akým mi to máš dokázať. Dokáž mi trebars nejaký výsledok, alebo prejav, ktorý nemôže byť zapríčinený nijak inak, ako minulým životom. Napríklad, čo vieš o minulých svojich životoch, čo nijak inak by si vedeť nemohol?

09.02.2024, 20:21
Ale ja o svojich minulých životoch neviem nič.
Zatiaľ poznám iba teóriu, ktorú môžem brať nanajvýš ako "pracovnú hypotézu".

Jediné, čo môžem položiť na misku váh "za", je to, že s tá idea by dávala mnohým veciam zmysel.
consents: Nadja
none
88

86. era 09.02.2024, 20:21

Ale ja o svojich minulých životoch neviem nič.
Zatiaľ poznám iba teóriu, ktorú môžem brať nanajvýš ako "pracovnú hypotézu".

Jediné, čo môžem položiť na misku váh "za", je to, že s tá idea by dávala mnohým veciam zmysel.

09.02.2024, 20:26
Áno, chápem. To je častý dôvod viery v nadprirodzeno. Píšu, že majetok si do hrobu nezoberieš, vedomosti takisto, tak na čo žiť?
No, a nestačí žiť pre to, aby sme pomohli druhým? Tam sa dá nájsť zmyslu dosť a dosť.
none
94

88. Nadja 09.02.2024, 20:26

Áno, chápem. To je častý dôvod viery v nadprirodzeno. Píšu, že majetok si do hrobu nezoberieš, vedomosti takisto, tak na čo žiť?
No, a nestačí žiť pre to, aby sme pomohli druhým? Tam sa dá nájsť zmyslu dosť a dosť.

09.02.2024, 20:39
Akiste si už v živote zažila, že rôzni ľudia majú rôzne potreby. A aj rôzne trápenia. A že niekomu povedať "s tým sa netráp, to nie je dôležité" môže druhý človek brať až ako zneuctenie vlastnej osoby.

Preto také rady nefungujú. Nemožno všetkých zglajchšaltovať. Každý bude hľadať odpovede na tie otázky, ktoré ho trápia. A ak to nebude môcť robiť, bude buď nešťastný, alebo rezignuje alebo sa bude búriť.

To, čo jednému dáva zmyslu dosť a dosť, druhému nemusí dávať žiaden zmysel.
consents: Nadja
none
95

94. era 09.02.2024, 20:39

Akiste si už v živote zažila, že rôzni ľudia majú rôzne potreby. A aj rôzne trápenia. A že niekomu povedať "s tým sa netráp, to nie je dôležité" môže druhý človek brať až ako zneuctenie vlastnej osoby.

Preto také rady nefungujú. Nemožno všetkých zglajchšaltovať. Každý bude hľadať odpovede na tie otázky, ktoré ho trápia. A ak to nebude môcť robiť, bude buď nešťastný, alebo rezignuje alebo sa bude búriť.

To, čo jednému dáva zmyslu dosť a dosť, druhému nemusí dávať žiaden zmysel.

09.02.2024, 20:49
Hej, máš pravdu. Ja som naozaj zistila, že človek nech verí v čokoľvek, s úprimným srdcom, tak to funguje. Presvedčenie je šablonou pre náš život.

A nakoniec som si z toho vlastne usúdila opak, že ak funguje čokoľvek, tak príčinou fungovania je to presvedčenie, nie predmet nášho presvedčenia, ono je to tiež veľmi veľmi zaujímavé 🙂
Tak šup, cvičiť duchovné zmysly 🙂
none
96

95. Nadja 09.02.2024, 20:49

Hej, máš pravdu. Ja som naozaj zistila, že človek nech verí v čokoľvek, s úprimným srdcom, tak to funguje. Presvedčenie je šablonou pre náš život.

A nakoniec som si z toho vlastne usúdila opak, že ak funguje čokoľvek, tak príčinou fungovania je to presvedčenie, nie predmet nášho presvedčenia, ono je to tiež veľmi veľmi zaujímavé 🙂
Tak šup, cvičiť duchovné zmysly 🙂

09.02.2024, 20:59
A také niečo je tiež možné položiť na misku váh s tým, že čo ak každá duša v dávnej minulosti svojich predchádzajúcich pozemských vtelení prešla iným vývojom a potrebuje v súčasnosti prežiť a spoznať práve to svoje, čo ju posunie vpred?

Alebo je lepšie pre cítiaceho človeka, aby si povedal "všetko je to len taká náhoda, proste sa ten môj genofond a prírodné faktory nejako náhodne zoskupili"?

Keby človek nebol cítiacou bytosťou, ale počítačom, netrápilo by ho to ani trocha.
none
99

96. era 09.02.2024, 20:59

A také niečo je tiež možné položiť na misku váh s tým, že čo ak každá duša v dávnej minulosti svojich predchádzajúcich pozemských vtelení prešla iným vývojom a potrebuje v súčasnosti prežiť a spoznať práve to svoje, čo ju posunie vpred?

Alebo je lepšie pre cítiaceho človeka, aby si povedal "všetko je to len taká náhoda, proste sa ten môj genofond a prírodné faktory nejako náhodne zoskupili"?

Keby človek nebol cítiacou bytosťou, ale počítačom, netrápilo by ho to ani trocha.

09.02.2024, 21:13
Lenže, vieš, čo je to náhoda? Tak nazývame sled udalostí, ktorých je toľko veľa, že nie sme schopní zistiť všetky ovplyvňujúce skutočnosti 🙂

A okrem toho, poznáš, occamova britva 🙂

none
101

99. Nadja 09.02.2024, 21:13

Lenže, vieš, čo je to náhoda? Tak nazývame sled udalostí, ktorých je toľko veľa, že nie sme schopní zistiť všetky ovplyvňujúce skutočnosti 🙂

A okrem toho, poznáš, occamova britva 🙂

09.02.2024, 21:16
Occamova britva je tiež výmysel prívrženca "nominalizmu".

V skutočnosti je to tvrdenie niekoľkých, ktorí hovoria - týmto sa to vysvetľuje, nie je treba pátrať ďalej.
Ale že iní si to nemyslia, to sa tam už neberie do úvahy.
none
105

101. era 09.02.2024, 21:16

Occamova britva je tiež výmysel prívrženca "nominalizmu".

V skutočnosti je to tvrdenie niekoľkých, ktorí hovoria - týmto sa to vysvetľuje, nie je treba pátrať ďalej.
Ale že iní si to nemyslia, to sa tam už neberie do úvahy.

09.02.2024, 21:21
Occamova britva je len pomôcka, vôbec nemusí byť pravdivá. Dá sa ale na ňu prihliadnúť, ak sa nevieme rozhodnúť 🙂
consents: era
none
104

99. Nadja 09.02.2024, 21:13

Lenže, vieš, čo je to náhoda? Tak nazývame sled udalostí, ktorých je toľko veľa, že nie sme schopní zistiť všetky ovplyvňujúce skutočnosti 🙂

A okrem toho, poznáš, occamova britva 🙂

09.02.2024, 21:19
Akože:

"To, že Jožo prišiel o štvrtej k pošte je dostatočne vysvetlené počtom krokov, ktoré vykonal od miesta, kde začal a smermi, ktorými tie kroky vykonal. Hľadať v tom nejaké iné vysvetlenie, napríklad, že tam prišiel preto, že sa s Janom dohodol, je nadbytočné a zbytočné."
none
107

104. era 09.02.2024, 21:19

Akože:

"To, že Jožo prišiel o štvrtej k pošte je dostatočne vysvetlené počtom krokov, ktoré vykonal od miesta, kde začal a smermi, ktorými tie kroky vykonal. Hľadať v tom nejaké iné vysvetlenie, napríklad, že tam prišiel preto, že sa s Janom dohodol, je nadbytočné a zbytočné."

09.02.2024, 21:25
Prečo hľadať? S janom sa dohodol, aj to je udalosť, ovplyvňujúca jeho prítomnosť pri pošte...
none
108

107. Nadja 09.02.2024, 21:25

Prečo hľadať? S janom sa dohodol, aj to je udalosť, ovplyvňujúca jeho prítomnosť pri pošte...

09.02.2024, 21:26
Lenže môžu byť ľudia, ktorí tvrdia, že je to nadbytočné. Počet krokov a smery chôdze úplne postačujú.
🙂
none
110

108. era 09.02.2024, 21:26

Lenže môžu byť ľudia, ktorí tvrdia, že je to nadbytočné. Počet krokov a smery chôdze úplne postačujú.
🙂

09.02.2024, 21:30
Existuje niečo, čo ľudia netvrdia? 🙂

Samozrejme by to nestačilo, musí na to mať čas a možnosti, ovplyvňuje to miliarda všakovakých vecí, ktoré musia byť a sú splnené, ak tam v ten čas bol... mávnutie motýlich krídiel...
none
113

110. Nadja 09.02.2024, 21:30

Existuje niečo, čo ľudia netvrdia? 🙂

Samozrejme by to nestačilo, musí na to mať čas a možnosti, ovplyvňuje to miliarda všakovakých vecí, ktoré musia byť a sú splnené, ak tam v ten čas bol... mávnutie motýlich krídiel...

09.02.2024, 22:23
Ale keď už sa tam dostal, tak ide o spätné zistenie príčiny - a tou príčinou je počet krokov smery chôdze. Schluss, vyriešené.
none
89

83. Nadja 09.02.2024, 20:18

Ale ja ti nechcem určovať spôsob, akým mi to máš dokázať. Dokáž mi trebars nejaký výsledok, alebo prejav, ktorý nemôže byť zapríčinený nijak inak, ako minulým životom. Napríklad, čo vieš o minulých svojich životoch, čo nijak inak by si vedeť nemohol?

09.02.2024, 20:32
Nechápem celkom, prečo žiadaš dôkazy od niekoho 😉

Keď chceš "vidieť", tak najlepšie na vlastné oči 😉

Popros VESMÍR, aby ti ukázal a on tak rád urobí 😉
none
91

89. Dzio 09.02.2024, 20:32

Nechápem celkom, prečo žiadaš dôkazy od niekoho 😉

Keď chceš "vidieť", tak najlepšie na vlastné oči 😉

Popros VESMÍR, aby ti ukázal a on tak rád urobí 😉

09.02.2024, 20:34
A prečo si myslíš, že som nežiadala? Nie, je to úplne inak.

Ja by som mohla rozprávať, ojoj 🙂
👍: era
none
92

91. Nadja 09.02.2024, 20:34

A prečo si myslíš, že som nežiadala? Nie, je to úplne inak.

Ja by som mohla rozprávať, ojoj 🙂

09.02.2024, 20:36
Tak, čo riešiš s erom? 😉

Testuješ ho? 😉
none
93

92. Dzio 09.02.2024, 20:36

Tak, čo riešiš s erom? 😉

Testuješ ho? 😉

09.02.2024, 20:39
Aké riešim? Diskutujeme, ja mám eru veľmi rada 🙂
A možno nie náhodou je to diskutér, ktorého poznám najdlhšie zo všetkých... tak už trolinka o ňom aj čo-to viem 🙂
👍: era
none
97

93. Nadja 09.02.2024, 20:39

Aké riešim? Diskutujeme, ja mám eru veľmi rada 🙂
A možno nie náhodou je to diskutér, ktorého poznám najdlhšie zo všetkých... tak už trolinka o ňom aj čo-to viem 🙂

09.02.2024, 20:59
Mne to tak pripadá, ako by si ho testovala, ako tehotenský test 😉 Chichi 😉
none
102

97. Dzio 09.02.2024, 20:59

Mne to tak pripadá, ako by si ho testovala, ako tehotenský test 😉 Chichi 😉

09.02.2024, 21:18
A testovala by som ho z čoho? V pevnosti jeho viery?
Z tehotnosti ho neupodozrievam, ani ti neviem prečo...
none
103

102. Nadja 09.02.2024, 21:18

A testovala by som ho z čoho? V pevnosti jeho viery?
Z tehotnosti ho neupodozrievam, ani ti neviem prečo...

09.02.2024, 21:19
Si videla film Junior? 😉
none
106

103. Dzio 09.02.2024, 21:19

Si videla film Junior? 😉

09.02.2024, 21:22
Nie... mám kuknuť? Stojí za to?
none
109

106. Nadja 09.02.2024, 21:22

Nie... mám kuknuť? Stojí za to?

09.02.2024, 21:30
Schwarzneger a DeVito, komédia 😉

Schwarzík bol tehotný 😉
none
111

109. Dzio 09.02.2024, 21:30

Schwarzneger a DeVito, komédia 😉

Schwarzík bol tehotný 😉

09.02.2024, 21:32
Hej :D
No ale to zasa nevidím ako dôvod podozrievania ... ak máš strach, ani teba, kľud
none
112

111. Nadja 09.02.2024, 21:32

Hej :D
No ale to zasa nevidím ako dôvod podozrievania ... ak máš strach, ani teba, kľud

09.02.2024, 22:03
Len ma zaujalo, ako ho driluješ a vôbec prečo 😉
none
114

106. Nadja 09.02.2024, 21:22

Nie... mám kuknuť? Stojí za to?

09.02.2024, 22:24
Nestojí to za to. 🙂
none
116

114. era 09.02.2024, 22:24

Nestojí to za to. 🙂

09.02.2024, 23:19
Keď tebe nestojí, tak jej môže 😉

Chichi, aký dvojzmysel 😉
👍: era
none
6

1. tomas12345 08.02.2024, 18:32

https://www.dzio.sk/lipka/gallery/JHFN371VEN-20240208183005.png Je tu ešte jeden ďaľší dôvod prečo neveriť v učenie RKC a nebyť jej členom, ale radšej byť členom charizmatických protestantských cirkví. Charizmatické cirkvi totiž učia, že všetci tí, ktorí nie sú ich členmi (s výnimkou tých ktorí o kresťanstve nikdy nemali šancu počuť a žili v rámci svedomia) skončia v pekle. Na druhej strane, RKC dnes učí, že aj tí, ktorí prišli do kontaktu s kresťanstvom, a skončili v protestantských cirkvách mô...

08.02.2024, 18:43
Inak tento dôvod som už dávno od teba čítal. To bol vlastne hlavný dôvod prečo si sa stal protestantom.
Pre nás katolíkov to ale neplatí, lebo mi úprimne veríme alebo vieme, že Katolícka cirkev je tá pravá. Už by sme šli do pekla aj podľa katolíkov, keby sme ju opustili. 🙂
none
7

6. omega 08.02.2024, 18:43

Inak tento dôvod som už dávno od teba čítal. To bol vlastne hlavný dôvod prečo si sa stal protestantom.
Pre nás katolíkov to ale neplatí, lebo mi úprimne veríme alebo vieme, že Katolícka cirkev je tá pravá. Už by sme šli do pekla aj podľa katolíkov, keby sme ju opustili. 🙂

08.02.2024, 18:57
Spočiatku toto bol jeden z najhlavnejších dovodov. Ale teraz po čase ako som založil svoju kresťanskú stránku a viac a viac skúmam krestanstvo, nachádzam dalšie a ovela lepšie dovody ako tento prečo nebyť katolíkom, a som presvedčení aj z biblického i historického hladiska o katolíckej nesprávnosti...

"lebo mi úprimne veríme alebo vieme, že Katolícka cirkev je tá pravá."

Neboj sa hladať pravdu, stačí ak v nu prestaneš úprimne veriť a už neskončiš ani len v tom katolíckom pekle... to charizmatické peklo je milion násobne horšie, toho sa skor boj... lebo izolácia v tme je v podstate prechádzka ružovou záhradou v porovnaní horieť večne za živa...
none
11

7. tomas12345 08.02.2024, 18:57

Spočiatku toto bol jeden z najhlavnejších dovodov. Ale teraz po čase ako som založil svoju kresťanskú stránku a viac a viac skúmam krestanstvo, nachádzam dalšie a ovela lepšie dovody ako tento prečo nebyť katolíkom, a som presvedčení aj z biblického i historického hladiska o katolíckej nesprávnosti...

"lebo mi úprimne veríme alebo vieme, že Katolícka cirkev je tá pravá."

Neboj sa hladať pravdu, stačí ak v nu prestaneš úprimne veriť a už neskončiš ani len v tom katolíckom pekle... t...

08.02.2024, 19:14
Keď hovoríš o tom pekle a ohni, je jeden príbeh, ako pred svätým Dominikom Saviom jeden kamarát ľahkovážne hovoril, že ak sa do pekla dostane, bude musieť nejako vydržať. Dominik mu potom pod ruky priložil zápalku a ten sa hneval, že či sa zbláznil. A Dominik, že ako chce vydržať v pekle, keď teraz nevydrží jednu zápalku.

link

Inak duševná bolesť je oveľa horšia ako fyzická. Ja nemôžem opustiť Katolícku cirkev, keď už viem, že je tá pravá, skončil by som v pekle. A úplne rovnakom, nie je rozdiel či trpíš duševne či fyzicky, je to stále nekonečná bolesť. A keď ty úprimne veríš jednej z protestantských cirkví, tak Boh to chápe.
none
13

11. omega 08.02.2024, 19:14

Keď hovoríš o tom pekle a ohni, je jeden príbeh, ako pred svätým Dominikom Saviom jeden kamarát ľahkovážne hovoril, že ak sa do pekla dostane, bude musieť nejako vydržať. Dominik mu potom pod ruky priložil zápalku a ten sa hneval, že či sa zbláznil. A Dominik, že ako chce vydržať v pekle, keď teraz nevydrží jednu zápalku.

https://www.dzio.sk/lipka/gallery/7P6FULUV2B-20240208190520.jpg

Inak duševná bolesť je oveľa horšia ako fyzická. Ja nemôžem opustiť Katolícku cirkev, keď už viem,...

08.02.2024, 19:21
"Inak duševná bolesť je oveľa horšia ako fyzická."


Si si tým naozaj istý ? Ved skús sa na hodinu zavrieť do tmavej miestnosti, a potom si na hodinu daj ruku na rozpálenú žehličku, a uvidíme potom či budeš tvrdiť že psychická bolesť je horšia než fyzická.... očividne si sa ešte nikdy poriadne neobaril, alebo nespálil....
Okrem iného, aj v charizmatickom pekle je izolácia, ibaže popri izolácii je tam ešte aj to mučenie ohnom.....

"Ja nemôžem opustiť Katolícku cirkev, keď už viem, že je tá pravá, skončil by som v pekle."

Aj ja som si to dakedy myslel že je tá pravá... no ako som začal veľmi vela skúmať dospel som k názoru že pravá nie je.... stačí len ak začneš vela skúmať, stačí pozrieť moju stránku, zhrnul som tam všetky dovody.
none
14

13. tomas12345 08.02.2024, 19:21

"Inak duševná bolesť je oveľa horšia ako fyzická."


Si si tým naozaj istý ? Ved skús sa na hodinu zavrieť do tmavej miestnosti, a potom si na hodinu daj ruku na rozpálenú žehličku, a uvidíme potom či budeš tvrdiť že psychická bolesť je horšia než fyzická.... očividne si sa ešte nikdy poriadne neobaril, alebo nespálil....
Okrem iného, aj v charizmatickom pekle je izolácia, ibaže popri izolácii je tam ešte aj to mučenie ohnom.....

"Ja nemôžem opustiť Katolícku cirkev, keď už v...

08.02.2024, 19:22
Zažil SOM psychickú aj fyzickú bolesť a obe sú odveci 😉

Chcem ani jednu 😉
none
15

14. Dzio 08.02.2024, 19:22

Zažil SOM psychickú aj fyzickú bolesť a obe sú odveci 😉

Chcem ani jednu 😉

08.02.2024, 19:25
Pri oboch SOM si rovnako prial už neexistovať, aby to už skončilo 😉

Ale, nedovolili mi to ukončiť 😉
none
18

15. Dzio 08.02.2024, 19:25

Pri oboch SOM si rovnako prial už neexistovať, aby to už skončilo 😉

Ale, nedovolili mi to ukončiť 😉

08.02.2024, 19:27
Pri tej fyzickej si sa dokonca začal aj modliť k Ježišovi.... a to bolo len slabým odvarom skutočnej fyzickej bolesti ktorá je v pekle
none
20

18. tomas12345 08.02.2024, 19:27

Pri tej fyzickej si sa dokonca začal aj modliť k Ježišovi.... a to bolo len slabým odvarom skutočnej fyzickej bolesti ktorá je v pekle

08.02.2024, 19:28
Veď hej, to bolo ako s ŠTB, tiež mučili ľudí aby priznali to, čo chceli 😉

Ak si takto predstavujete konvertovanie na "kresťanskú" vieru, tak ďakujem pekne 😉
none
16

14. Dzio 08.02.2024, 19:22

Zažil SOM psychickú aj fyzickú bolesť a obe sú odveci 😉

Chcem ani jednu 😉

08.02.2024, 19:25
Psychickú bolesť si zažil myslím že takmer na maximum, podľa toho čo si písal... no fyzickú si nezažil ani len zdaleka na maximum... bolesť nohy po operácii na pár týždnov, je niečo zcela iné než horenie celého tela v ohni... tá bolesť nohy je oproti tomu nebo
none
19

16. tomas12345 08.02.2024, 19:25

Psychickú bolesť si zažil myslím že takmer na maximum, podľa toho čo si písal... no fyzickú si nezažil ani len zdaleka na maximum... bolesť nohy po operácii na pár týždnov, je niečo zcela iné než horenie celého tela v ohni... tá bolesť nohy je oproti tomu nebo

08.02.2024, 19:27
Prd vieš o tom, čo to je, keď ťa akoby režú zaživa a keď si precitlivelý na bolesť 😉

Vrieskal SOM tak, že nechápali vtedy 😉

Bolo to ako mučenie 😉

Tak sa tu nestrápňuj svojimi poznámkami o how-ne 😉
consents: era
none
17

13. tomas12345 08.02.2024, 19:21

"Inak duševná bolesť je oveľa horšia ako fyzická."


Si si tým naozaj istý ? Ved skús sa na hodinu zavrieť do tmavej miestnosti, a potom si na hodinu daj ruku na rozpálenú žehličku, a uvidíme potom či budeš tvrdiť že psychická bolesť je horšia než fyzická.... očividne si sa ešte nikdy poriadne neobaril, alebo nespálil....
Okrem iného, aj v charizmatickom pekle je izolácia, ibaže popri izolácii je tam ešte aj to mučenie ohnom.....

"Ja nemôžem opustiť Katolícku cirkev, keď už v...

08.02.2024, 19:26
Ty si asi ešte nezažil duševnú bolesť, keď píšeš, že fyzická je horšia 🙂
none
21

17. omega 08.02.2024, 19:26

Ty si asi ešte nezažil duševnú bolesť, keď píšeš, že fyzická je horšia 🙂

08.02.2024, 19:28
Zažil, ale aj som sa už viac krát obaril, alebo zažil aký je to pocit mať ruku v ohni, a to bola len mala časť tela a na pár sekund !
Odpovedz prosím na otázku, je lepšie
A : Byť zavretí na samotke týžden
B : dať si ruku na rozpálenú žehličku a držať ju tam čo i len 1 hodinu ?
none
22

21. tomas12345 08.02.2024, 19:28

Zažil, ale aj som sa už viac krát obaril, alebo zažil aký je to pocit mať ruku v ohni, a to bola len mala časť tela a na pár sekund !
Odpovedz prosím na otázku, je lepšie
A : Byť zavretí na samotke týžden
B : dať si ruku na rozpálenú žehličku a držať ju tam čo i len 1 hodinu ?

08.02.2024, 19:29
C. Chcem ani jedno 😉
none
23

22. Dzio 08.02.2024, 19:29

C. Chcem ani jedno 😉

08.02.2024, 19:31
Aj ty prosím odpovedz, bud odpoved A alebo B, dakujem.
none
25

23. tomas12345 08.02.2024, 19:31

Aj ty prosím odpovedz, bud odpoved A alebo B, dakujem.

08.02.2024, 19:33
Nevyberám si A a nevyberám si B, vyberám si C 😉

Neviem, prečo by SOM mal pristúpiť na tvoju hru a tvoje pravidlá 😉

Vytvorím si vlastné, pán BOH mi snáď pomôže pri tom 😉
consents: era
none
27

25. Dzio 08.02.2024, 19:33

Nevyberám si A a nevyberám si B, vyberám si C 😉

Neviem, prečo by SOM mal pristúpiť na tvoju hru a tvoje pravidlá 😉

Vytvorím si vlastné, pán BOH mi snáď pomôže pri tom 😉

08.02.2024, 19:38
"Neviem, prečo by SOM mal pristúpiť na tvoju hru a tvoje pravidlá"

Aby mala diskusia nejaký význam, zvykne sa aj odpovedať na oponentove otázky...
none
28

27. tomas12345 08.02.2024, 19:38

"Neviem, prečo by SOM mal pristúpiť na tvoju hru a tvoje pravidlá"

Aby mala diskusia nejaký význam, zvykne sa aj odpovedať na oponentove otázky...

08.02.2024, 19:41
Presne , nevieme prečo by sa neoplatilo byť katolíkom
none
30

28. djjaro 08.02.2024, 19:41

Presne , nevieme prečo by sa neoplatilo byť katolíkom

08.02.2024, 19:44
Neviem, prečo by sa to malo stavať vôbec do pozície výhodnosti / nevýhodnosti 😉

JA si vyberám sektu podľa toho kde ma ťahá moje srdce a nie ako vychcaný tomáško, podľa toho kde mu dajú viac kuriew a slasti 😉
consents: era
none
32

30. Dzio 08.02.2024, 19:44

Neviem, prečo by sa to malo stavať vôbec do pozície výhodnosti / nevýhodnosti 😉

JA si vyberám sektu podľa toho kde ma ťahá moje srdce a nie ako vychcaný tomáško, podľa toho kde mu dajú viac kuriew a slasti 😉

08.02.2024, 19:54
Podľa toho čo čítam si to Tomáško nejak fantassy predstavuje
Nie podľa toho kde chodí skúma sa človek
Ale podľa toho AKÝ je
Či?
Ževraj neoplatí sa byť katolíkom
A oplatí sa byť niečím iným?
Hinduistom, budhistom ,protestantom, či iným istom
none
38

30. Dzio 08.02.2024, 19:44

Neviem, prečo by sa to malo stavať vôbec do pozície výhodnosti / nevýhodnosti 😉

JA si vyberám sektu podľa toho kde ma ťahá moje srdce a nie ako vychcaný tomáško, podľa toho kde mu dajú viac kuriew a slasti 😉

08.02.2024, 21:05
Pretože nikto nie je sadomacochista, život je viac než ideologia.
none
29

27. tomas12345 08.02.2024, 19:38

"Neviem, prečo by SOM mal pristúpiť na tvoju hru a tvoje pravidlá"

Aby mala diskusia nejaký význam, zvykne sa aj odpovedať na oponentove otázky...

08.02.2024, 19:43
Odpovedal SOM ti 😉

Aby mala diskusia zmysel, nemôžeš si stanoviť nejaké dva z veľkého množstva možností, ktoré pripadajú do úvahy, ako jediné možné 😉

Taký hlúpy nie SOM aby SOM ti na to skočil 😉
none
24

21. tomas12345 08.02.2024, 19:28

Zažil, ale aj som sa už viac krát obaril, alebo zažil aký je to pocit mať ruku v ohni, a to bola len mala časť tela a na pár sekund !
Odpovedz prosím na otázku, je lepšie
A : Byť zavretí na samotke týžden
B : dať si ruku na rozpálenú žehličku a držať ju tam čo i len 1 hodinu ?

08.02.2024, 19:31
po A

ale duševná bolesť je niečo iné, to nie je len samotka
none
26

24. omega 08.02.2024, 19:31

po A

ale duševná bolesť je niečo iné, to nie je len samotka

08.02.2024, 19:37
No vidíš, že A je lepšia volba, a to by si mal len 1 hodinu ruku na žehličke, a len časť tela... a kebyže máš mať celé telo a na celý týžden bolo by to ešte horšie.....

No ved samotka so sebou nesie aj všetky nežiaduce učinky z nej vyplývajúce - úzkost, panika, depresia, pocit zošalenia, atd...
none
120

6. omega 08.02.2024, 18:43

Inak tento dôvod som už dávno od teba čítal. To bol vlastne hlavný dôvod prečo si sa stal protestantom.
Pre nás katolíkov to ale neplatí, lebo mi úprimne veríme alebo vieme, že Katolícka cirkev je tá pravá. Už by sme šli do pekla aj podľa katolíkov, keby sme ju opustili. 🙂

11.02.2024, 20:54
Toto je tá pravá cirkev ???? link
Toto je Kristova nevesta ???
none
121

120. tomas12345 11.02.2024, 20:54

Toto je tá pravá cirkev ???? https://www.dzio.sk/lipka/gallery/5GQ168Z8OC-20240114170854.png
Toto je Kristova nevesta ???

11.02.2024, 20:59
Áno, svätý Ján Pavol II je už v nebi. Bol to pápež podľa Božieho srdca.
none
122

121. omega 11.02.2024, 20:59

Áno, svätý Ján Pavol II je už v nebi. Bol to pápež podľa Božieho srdca.

11.02.2024, 21:05
Aj slovenskú zem pobozkal:

link
none
123

122. omega 11.02.2024, 21:05

Aj slovenskú zem pobozkal:

https://www.dzio.sk/lipka/gallery/PMG1XHD20Q-20240211210348.jpg

12.02.2024, 12:57
Je rozdiel bozkávať zem, a bozkávať Korán....
none
126

123. tomas12345 12.02.2024, 12:57

Je rozdiel bozkávať zem, a bozkávať Korán....

12.02.2024, 14:06
Si moc bigotný. Je to to isté
none
128

126. omega 12.02.2024, 14:06

Si moc bigotný. Je to to isté

13.02.2024, 12:25
Prejavovať úctu a lásku ku Koránu... to si vážne myslíš, že Kristus objímal a bozkával nekresťanské náboženstva ???
none
129

128. tomas12345 13.02.2024, 12:25

Prejavovať úctu a lásku ku Koránu... to si vážne myslíš, že Kristus objímal a bozkával nekresťanské náboženstva ???

13.02.2024, 12:41
Sú rôzne hladiny!!!
Jednou z nich je, že Kristus sa narodil ako Žid, narodil sa židovským rodičom, od narodenia ho obklopovala židovská viera a ešte aj rímska.
Pravdepodobne nepoznal iné viery a kresťanom sa stal vieš kedy?
Nemohol poznať a objímať Korán, možno tušíš prečo.
Tak, tak, hladiny sú rôzne, iba ľudská sprostosť jedna jediná.
130

128. tomas12345 13.02.2024, 12:25

Prejavovať úctu a lásku ku Koránu... to si vážne myslíš, že Kristus objímal a bozkával nekresťanské náboženstva ???

13.02.2024, 12:49
Ktoré kresťanské náboženstvá bozkával Kristus?
👍: era
none
131

128. tomas12345 13.02.2024, 12:25

Prejavovať úctu a lásku ku Koránu... to si vážne myslíš, že Kristus objímal a bozkával nekresťanské náboženstva ???

13.02.2024, 13:33
Na počiatku bolo Slovo ... a VŠETKO vzniklo skrze neho a NIČ nevzniklo bez neho.

Tak aj Korán vznikol svojou cestou z pôvodného Slova.
none
133

131. era 13.02.2024, 13:33

Na počiatku bolo Slovo ... a VŠETKO vzniklo skrze neho a NIČ nevzniklo bez neho.

Tak aj Korán vznikol svojou cestou z pôvodného Slova.

13.02.2024, 16:54
Na počiatku bol objekt triedy Boh a špecifikácia tej triedy bola u Stvoriteľa 😉

Už sme sa posunuli v príbehu ďalej 😉
none
132

128. tomas12345 13.02.2024, 12:25

Prejavovať úctu a lásku ku Koránu... to si vážne myslíš, že Kristus objímal a bozkával nekresťanské náboženstva ???

13.02.2024, 14:18
Kristus ani nebozkával slovenskú zem. Je to iba prejav úcty k tomu, čo je pre iných posvätné.

Boh Syn aj Boh Otec bežne prejavovali úctu k všetkým ľudom, len tomas12345 si myslí, že je viac:

Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.


Lk 4, 25-30
none
134

132. omega 13.02.2024, 14:18

Kristus ani nebozkával slovenskú zem. Je to iba prejav úcty k tomu, čo je pre iných posvätné.

Boh Syn aj Boh Otec bežne prejavovali úctu k všetkým ľudom, len tomas12345 si myslí, že je viac:

Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jede...

14.02.2024, 00:05
Podla teba je prejav ucty k modlam v poriadku ?? Ved to je rovnake ako keby Mojzis bozkaval zlate tela, alebo Pavol efezsku Dianu....absurdne
.... Apostoli a nabozni Ludia SA nikdy takto k modlam nespravali ako vy...
none
135

132. omega 13.02.2024, 14:18

Kristus ani nebozkával slovenskú zem. Je to iba prejav úcty k tomu, čo je pre iných posvätné.

Boh Syn aj Boh Otec bežne prejavovali úctu k všetkým ľudom, len tomas12345 si myslí, že je viac:

Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jede...

14.02.2024, 00:11
Boh nepravuje k pohanom uctu..... David hovori ze bohovia pohanov su demoni.... Nevzdava Im uctu, nebozkaval Ich.... Boh toleruje pohanov, ale nevzdava Im uctu.
none
136

135. tomas12345 14.02.2024, 00:11

Boh nepravuje k pohanom uctu..... David hovori ze bohovia pohanov su demoni.... Nevzdava Im uctu, nebozkaval Ich.... Boh toleruje pohanov, ale nevzdava Im uctu.

14.02.2024, 00:12
Toleruje, teda neznici ich, dava Im sancu na pokanie
none
137

135. tomas12345 14.02.2024, 00:11

Boh nepravuje k pohanom uctu..... David hovori ze bohovia pohanov su demoni.... Nevzdava Im uctu, nebozkaval Ich.... Boh toleruje pohanov, ale nevzdava Im uctu.

14.02.2024, 01:05
Trepeš... si samovykladač Biblie a nemáš vysvetlenie na tú Ježišovu reč?

A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman. (teda nie pravoverní Izraeliti, ale pohan)

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Pobozkať slovenskú zem, aj keď pápež nie je Slovák, alebo pobozkať Korán, aj keď pápež nie je moslim, je proste prejav úcty.
Si múdrejší ako Boh pomaly.
none
138

137. omega 14.02.2024, 01:05

Trepeš... si samovykladač Biblie a nemáš vysvetlenie na tú Ježišovu reč?

A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman. (teda nie pravoverní Izraeliti, ale pohan)

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Pobozkať slovenskú zem, aj keď pápež nie je S...

14.02.2024, 12:53
V com vidis problem ze Boh ocistil syrcana Namana ? Ved AJ niektori z pohanov ktori robia pokanie SA Bohu pacia.

Pytam SA vsak KDE v biblii Jezis alebo apostoli bozkavalialebo prejavovali uctu k pohanom modlam ? Nevies o tom ze David ich oznacuje za demonic a tvoj papez Ich bozkava ??? Tvoj papez bozkava demonov
none
139

138. tomas12345 14.02.2024, 12:53

V com vidis problem ze Boh ocistil syrcana Namana ? Ved AJ niektori z pohanov ktori robia pokanie SA Bohu pacia.

Pytam SA vsak KDE v biblii Jezis alebo apostoli bozkavalialebo prejavovali uctu k pohanom modlam ? Nevies o tom ze David ich oznacuje za demonic a tvoj papez Ich bozkava ??? Tvoj papez bozkava demonov

14.02.2024, 13:00
V čase Starého Zákona išlo o oddelenú "skleníkovú" výchovu Vyvoleného národa. Tam sa muselo jednať tvrdo a mať tvrdé požiadavky. Tam nebolo žiadne "milujte svojich nepriateľov".

V novoveku, po zmŕtvychvstaní Krista, ide o hľadanie toho, čo je všeobecne ľudské.
none
140

139. era 14.02.2024, 13:00

V čase Starého Zákona išlo o oddelenú "skleníkovú" výchovu Vyvoleného národa. Tam sa muselo jednať tvrdo a mať tvrdé požiadavky. Tam nebolo žiadne "milujte svojich nepriateľov".

V novoveku, po zmŕtvychvstaní Krista, ide o hľadanie toho, čo je všeobecne ľudské.

14.02.2024, 13:37
Omyl, keď Ježiš povedal, že priniesol meč, tak to nie je všeľudské. Rovnako nie je všeľudské, že prišiel, aby rozdelil príbuzných. Navyše sa škaredo vyjadril o vlastnej mamičke.
none
141

140. Lemmy 14.02.2024, 13:37

Omyl, keď Ježiš povedal, že priniesol meč, tak to nie je všeľudské. Rovnako nie je všeľudské, že prišiel, aby rozdelil príbuzných. Navyše sa škaredo vyjadril o vlastnej mamičke.

14.02.2024, 14:11
Ale áno, práve v tom, že prestal zdôrazňovať VLASTNÚ rodinu, ukazuje, že "každý kto počúva slovo Božie" je jeho rodinou.

A meč je práve mečom nášho individuálneho myslenia, ktorým má každý z nás možnosť slobodne prísť k poznaniu pravdy, ktorá tvorí jediný celok.
none
142

139. era 14.02.2024, 13:00

V čase Starého Zákona išlo o oddelenú "skleníkovú" výchovu Vyvoleného národa. Tam sa muselo jednať tvrdo a mať tvrdé požiadavky. Tam nebolo žiadne "milujte svojich nepriateľov".

V novoveku, po zmŕtvychvstaní Krista, ide o hľadanie toho, čo je všeobecne ľudské.

14.02.2024, 18:13
V novom zakone SA pridala laska k modlam ???
none
143

142. tomas12345 14.02.2024, 18:13

V novom zakone SA pridala laska k modlam ???

14.02.2024, 18:59
Pridalo sa "všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte".
none
144

138. tomas12345 14.02.2024, 12:53

V com vidis problem ze Boh ocistil syrcana Namana ? Ved AJ niektori z pohanov ktori robia pokanie SA Bohu pacia.

Pytam SA vsak KDE v biblii Jezis alebo apostoli bozkavalialebo prejavovali uctu k pohanom modlam ? Nevies o tom ze David ich oznacuje za demonic a tvoj papez Ich bozkava ??? Tvoj papez bozkava demonov

14.02.2024, 21:32
Trepeš... moslimovia ani budhisti nie sú démoni, máš to popletené
none
145

144. omega 14.02.2024, 21:32

Trepeš... moslimovia ani budhisti nie sú démoni, máš to popletené

14.02.2024, 23:12
Vieš ty vobec čo oni vyučujú a čomu veria ??? Duch Svätý ich nevedie ale diabol... lebo Boh nejde proti sebe...
none
146

145. tomas12345 14.02.2024, 23:12

Vieš ty vobec čo oni vyučujú a čomu veria ??? Duch Svätý ich nevedie ale diabol... lebo Boh nejde proti sebe...

14.02.2024, 23:27
Ty si celý diabol... sú traja nepriatelia človeka: telo, diabol a svet.
Každého občas zvádza telo, občas vedie diabol a najčastejšie asi svet.

To nie je dôvod neprejavovať úctu. Ale keď sedíš v izbe, tak úctu nemusíš preukazovať nikomu. 😉
none
147

146. omega 14.02.2024, 23:27

Ty si celý diabol... sú traja nepriatelia človeka: telo, diabol a svet.
Každého občas zvádza telo, občas vedie diabol a najčastejšie asi svet.

To nie je dôvod neprejavovať úctu. Ale keď sedíš v izbe, tak úctu nemusíš preukazovať nikomu. 😉

15.02.2024, 23:39
Tak si prejavuj úctu potom aj k satanovi... tolko k tvojmu zvrátenému mysleniu...
none
148

147. tomas12345 15.02.2024, 23:39

Tak si prejavuj úctu potom aj k satanovi... tolko k tvojmu zvrátenému mysleniu...

16.02.2024, 00:16
Zase trepeš... moslimovia, ani budhisti nie sú démoni, máš to popletené

none
149

148. omega 16.02.2024, 00:16

Zase trepeš... moslimovia, ani budhisti nie sú démoni, máš to popletené

16.02.2024, 00:21
A týmto príspevkom som sa dostal na 7. miesto v odmenách a to je môj vrchol. 🙂 Aj keď len vďaka tomu, že tu nie je Mil@níčko. Ale už budem asi len nižšie. Era, Kasafran a podobní sú nedostihnuteľní.
none
150

149. omega 16.02.2024, 00:21

A týmto príspevkom som sa dostal na 7. miesto v odmenách a to je môj vrchol. 🙂 Aj keď len vďaka tomu, že tu nie je Mil@níčko. Ale už budem asi len nižšie. Era, Kasafran a podobní sú nedostihnuteľní.

16.02.2024, 03:07
A dnes / zajtra možno príde nový vrchol, ktohovie 😉
none
151

148. omega 16.02.2024, 00:16

Zase trepeš... moslimovia, ani budhisti nie sú démoni, máš to popletené

16.02.2024, 13:23
takže pochádzajú od Boha ??? Boh založil budhizmus, hinduizmus a islam ??, Boh ide proti sebe ?? Ako možeš veriť takýmto bludom ???
none
152

151. tomas12345 16.02.2024, 13:23

takže pochádzajú od Boha ??? Boh založil budhizmus, hinduizmus a islam ??, Boh ide proti sebe ?? Ako možeš veriť takýmto bludom ???

16.02.2024, 14:20
Aj ty ideš proti Bohu a jeho cirkvi, dnes či v minulosti, a si démon?
Nedokážeš pochopiť, že nikto nie je dokonalý. Keď Boh (a ten je dokonalý) prejavil úctu a uzdravuje aj hriešnikov, aj ty ako hriešnik máš prejavovať úctu iným hriešnikom.
👍: era
none
153

152. omega 16.02.2024, 14:20

Aj ty ideš proti Bohu a jeho cirkvi, dnes či v minulosti, a si démon?
Nedokážeš pochopiť, že nikto nie je dokonalý. Keď Boh (a ten je dokonalý) prejavil úctu a uzdravuje aj hriešnikov, aj ty ako hriešnik máš prejavovať úctu iným hriešnikom.

16.02.2024, 15:58
Božia cirkev nebozkáva a neuctieva modly. Vy nie ste Božia cirkev, vy ste satanova cirkev, robte pokánie, kým je čas.
none
154

153. tomas12345 16.02.2024, 15:58

Božia cirkev nebozkáva a neuctieva modly. Vy nie ste Božia cirkev, vy ste satanova cirkev, robte pokánie, kým je čas.

16.02.2024, 15:59
Kto alebo aká je tá božia cirkev
none
155

154. djjaro 16.02.2024, 15:59

Kto alebo aká je tá božia cirkev

16.02.2024, 16:02
Tu sa to dozvieš, pekne rad radom čítaj
link
none
156

155. tomas12345 16.02.2024, 16:02

Tu sa to dozvieš, pekne rad radom čítaj
https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/kto-je-spravny-krestan/

16.02.2024, 16:27
Trepeš dokola sprostosti o modlách, ale na otázky nevieš odpovedať.
Bol si ateista, katolík, žid, bol si vtedy démon?
none
157

155. tomas12345 16.02.2024, 16:02

Tu sa to dozvieš, pekne rad radom čítaj
https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/kto-je-spravny-krestan/

16.02.2024, 16:39
Čítal som ale nenašiel som žiadnu božiu
none
8

1. tomas12345 08.02.2024, 18:32

https://www.dzio.sk/lipka/gallery/JHFN371VEN-20240208183005.png Je tu ešte jeden ďaľší dôvod prečo neveriť v učenie RKC a nebyť jej členom, ale radšej byť členom charizmatických protestantských cirkví. Charizmatické cirkvi totiž učia, že všetci tí, ktorí nie sú ich členmi (s výnimkou tých ktorí o kresťanstve nikdy nemali šancu počuť a žili v rámci svedomia) skončia v pekle. Na druhej strane, RKC dnes učí, že aj tí, ktorí prišli do kontaktu s kresťanstvom, a skončili v protestantských cirkvách mô...

08.02.2024, 19:12
Ku katolíkom mám najbližšie, už pár dní sledujem TV LUX a SOM doslova nadšený, z toho, čo tam vidím 😉
consents: omega
none
10

8. Dzio 08.02.2024, 19:12

Ku katolíkom mám najbližšie, už pár dní sledujem TV LUX a SOM doslova nadšený, z toho, čo tam vidím 😉

08.02.2024, 19:12
Co ta tam tak nadchlo ? Konkrétne to rozpíš
none
12

10. tomas12345 08.02.2024, 19:12

Co ta tam tak nadchlo ? Konkrétne to rozpíš

08.02.2024, 19:20
Neviem to tak narýchlo definovať 😉

Sála z toho programu taký, "POKOJ" 😉

SOM sa aj stal členom klubu priateľov tv lux, včera mi prišla členská kartička 😉
none
51

1. tomas12345 08.02.2024, 18:32

https://www.dzio.sk/lipka/gallery/JHFN371VEN-20240208183005.png Je tu ešte jeden ďaľší dôvod prečo neveriť v učenie RKC a nebyť jej členom, ale radšej byť členom charizmatických protestantských cirkví. Charizmatické cirkvi totiž učia, že všetci tí, ktorí nie sú ich členmi (s výnimkou tých ktorí o kresťanstve nikdy nemali šancu počuť a žili v rámci svedomia) skončia v pekle. Na druhej strane, RKC dnes učí, že aj tí, ktorí prišli do kontaktu s kresťanstvom, a skončili v protestantských cirkvách mô...

09.02.2024, 09:03
No, a vy sa čudujete, prečo si vyberám ateizmus, kde ma po smrti netrápi vôbec nič
none
53

51. Nadja 09.02.2024, 09:03

No, a vy sa čudujete, prečo si vyberám ateizmus, kde ma po smrti netrápi vôbec nič

09.02.2024, 09:10
Ja sa nečudujem 🙂
none
54

53. era 09.02.2024, 09:10

Ja sa nečudujem 🙂

09.02.2024, 09:12
Tak ale ty si jeden z najtolerantnejších ľudí, akých poznám.
none
55

54. Nadja 09.02.2024, 09:12

Tak ale ty si jeden z najtolerantnejších ľudí, akých poznám.

09.02.2024, 09:12
Fííííha
consents: Nadja
none
56

55. era 09.02.2024, 09:12

Fííííha

09.02.2024, 09:16
A tak mi napadá, je možné byť príliš tolerantný? Vieš, tá úzka ulička...
none
59

56. Nadja 09.02.2024, 09:16

A tak mi napadá, je možné byť príliš tolerantný? Vieš, tá úzka ulička...

09.02.2024, 09:38
S boľavým srdcom je možné byť aj príliš tolerantný. Nie je to zadarmo. To by bola ľahostajnosť.
A koniec koncov, aj za ľahostajnosť sa platí, ale zas inak. 🙂
consents: Nadja
none
124

51. Nadja 09.02.2024, 09:03

No, a vy sa čudujete, prečo si vyberám ateizmus, kde ma po smrti netrápi vôbec nič

12.02.2024, 12:58
naopak, bude ta trápiť... ako ateista skončíš v ohnivom jazere, kde budeš po celú večnosť zažívať večné muky.... myslíš si že toto je dobrá volba ? Prečo si vyberáš takúto cestu ?
👎: djjaro
none
125

124. tomas12345 12.02.2024, 12:58

naopak, bude ta trápiť... ako ateista skončíš v ohnivom jazere, kde budeš po celú večnosť zažívať večné muky.... myslíš si že toto je dobrá volba ? Prečo si vyberáš takúto cestu ?

12.02.2024, 14:00
Pravdepodobne preto, lebo skutočnosť je a bude iná, než ako ju prezentuješ ty.
none
127

124. tomas12345 12.02.2024, 12:58

naopak, bude ta trápiť... ako ateista skončíš v ohnivom jazere, kde budeš po celú večnosť zažívať večné muky.... myslíš si že toto je dobrá volba ? Prečo si vyberáš takúto cestu ?

12.02.2024, 17:13
Ak bude Boh posudzovať len podľa viery
Ale ak bude brať Boh do úvahy všetko tak sa mýliš Tomáško ( že príde peklo )
none
67

1. tomas12345 08.02.2024, 18:32

https://www.dzio.sk/lipka/gallery/JHFN371VEN-20240208183005.png Je tu ešte jeden ďaľší dôvod prečo neveriť v učenie RKC a nebyť jej členom, ale radšej byť členom charizmatických protestantských cirkví. Charizmatické cirkvi totiž učia, že všetci tí, ktorí nie sú ich členmi (s výnimkou tých ktorí o kresťanstve nikdy nemali šancu počuť a žili v rámci svedomia) skončia v pekle. Na druhej strane, RKC dnes učí, že aj tí, ktorí prišli do kontaktu s kresťanstvom, a skončili v protestantských cirkvách mô...

09.02.2024, 12:58
Sú rôzne hladiny.
Sú rôzne Peklá?
68

67. Hladiny 09.02.2024, 12:58

Sú rôzne hladiny.
Sú rôzne Peklá?

09.02.2024, 13:00
Prečo by mali byť rôzne hladiny?
consents: Lemmy
none
98

68. era 09.02.2024, 13:00

Prečo by mali byť rôzne hladiny?

09.02.2024, 21:05
Sú rôzne hladiny.
Je hladina jazera Titicaca vyššia ako hladina Pacifiku?
Hladiny netreba chápať iba v zmysle hladiny vody, aj keď každá hladina je iná!! Jedna je pokojná, iná zase sčerená vlnkami, iná rozbúrená vlnami.
Niektorá je kalná, niektorá priehľadná, iná zase slaná ba aj sladká.
Preto je dobré sa na hladiny pozerať ako na rôznorodé zoskupenia.
100

98. Hladiny 09.02.2024, 21:05

Sú rôzne hladiny.
Je hladina jazera Titicaca vyššia ako hladina Pacifiku?
Hladiny netreba chápať iba v zmysle hladiny vody, aj keď každá hladina je iná!! Jedna je pokojná, iná zase sčerená vlnkami, iná rozbúrená vlnami.
Niektorá je kalná, niektorá priehľadná, iná zase slaná ba aj sladká.
Preto je dobré sa na hladiny pozerať ako na rôznorodé zoskupenia.

09.02.2024, 21:14
V tomto zmysle samozrejme môžu byť aj rôzne peklá. Môžu mať rôzne kvality a intenzity.

Ale v podstate je to čosi ako "rôzne počasie". V skutočnosti je počasie iba jedno, ibaže premenlivé a na rôznych miestach rôzne.
none
117

100. era 09.02.2024, 21:14

V tomto zmysle samozrejme môžu byť aj rôzne peklá. Môžu mať rôzne kvality a intenzity.

Ale v podstate je to čosi ako "rôzne počasie". V skutočnosti je počasie iba jedno, ibaže premenlivé a na rôznych miestach rôzne.

10.02.2024, 08:14
Sú rôzne hladiny.
V tomto zmysle samozrejme potom sú aj rôzni bohovia (...a každý je z nich ten pravý)
Tiež môžu mať rôzne kvality a intenzity sadistického mučenia ľudí po smrti.
V skutočnosti je Boh len jeden, ale v mysliach a viere ľudí vždy trestá neverca. Niekedy aj 1 000 x horšie ako si viete predstaviť.
Ten pán v príspevku č.1 sa ponoril pod hladinu a vynašiel, že Boh má pre katolíkov pripravené Peklo v podobe charizmatického pekla, pre všetkých necharizmatikov.
Ktohovie čo znamená slovo charizmatický? Vyzerá to tak, že je to synonymum slova sadistický. A možno sa mýlim, lebo hladiny sú rôzne a pochopiť ich je nad ľudské sily.
119

98. Hladiny 09.02.2024, 21:05

Sú rôzne hladiny.
Je hladina jazera Titicaca vyššia ako hladina Pacifiku?
Hladiny netreba chápať iba v zmysle hladiny vody, aj keď každá hladina je iná!! Jedna je pokojná, iná zase sčerená vlnkami, iná rozbúrená vlnami.
Niektorá je kalná, niektorá priehľadná, iná zase slaná ba aj sladká.
Preto je dobré sa na hladiny pozerať ako na rôznorodé zoskupenia.

11.02.2024, 17:45
H: Je hladina jazera Titicaca vyššia ako hladina Pacifiku?

Neviem, to je potrebné zmerať.
none
69

67. Hladiny 09.02.2024, 12:58

Sú rôzne hladiny.
Sú rôzne Peklá?

09.02.2024, 13:22
Povedal by SOM, že existuje 8 miliárd individuálnych pekiel 😉
none
74

1. tomas12345 08.02.2024, 18:32

https://www.dzio.sk/lipka/gallery/JHFN371VEN-20240208183005.png Je tu ešte jeden ďaľší dôvod prečo neveriť v učenie RKC a nebyť jej členom, ale radšej byť členom charizmatických protestantských cirkví. Charizmatické cirkvi totiž učia, že všetci tí, ktorí nie sú ich členmi (s výnimkou tých ktorí o kresťanstve nikdy nemali šancu počuť a žili v rámci svedomia) skončia v pekle. Na druhej strane, RKC dnes učí, že aj tí, ktorí prišli do kontaktu s kresťanstvom, a skončili v protestantských cirkvách mô...

09.02.2024, 17:35
Sú rôzne hladiny.
2:17-18 Aláh pripravil pre neveriacich pekelný oheň.
Aláh nechá neveriacich trošku si požiť, potom ich naženie do pekelného ohňa. 2:126
2:193 Tí čo nerešpektujú svoje povinnosti voči Aláhovi, sú pyšní hriešnici a pôjdu do pekla.
Nedôveruj nikomu kto nie je moslimom. 3:73 Odpadlíci budú preklínaní Aláhom, anjelmi a veriacimi. Budú mať bolestný koniec. 3:86-88 bolestivý koniec pre neveriacich 3:91, budú horieť v pekle. 3:116, 3:131, 3:162 Neveriacim očernejú tváre v deň posledného súdu. Stihne ich hrozný koniec. 3:105-106
Možno radšej byť moslimom, aby vám neočernela tvár.
76

74. Hladiny 09.02.2024, 17:35

Sú rôzne hladiny.
2:17-18 Aláh pripravil pre neveriacich pekelný oheň.
Aláh nechá neveriacich trošku si požiť, potom ich naženie do pekelného ohňa. 2:126
2:193 Tí čo nerešpektujú svoje povinnosti voči Aláhovi, sú pyšní hriešnici a pôjdu do pekla.
Nedôveruj nikomu kto nie je moslimom. 3:73 Odpadlíci budú preklínaní Aláhom, anjelmi a veriacimi. Budú mať bolestný koniec. 3:86-88 bolestivý koniec pre neveriacich 3:91, budú horieť v pekle. 3:116, 3:131, 3:162 Neveriacim očernejú tváre v ...

09.02.2024, 18:48
To hej, každý Boh preklína nevercov, židovský nežidov, kresťanský nekresťanov, hinduistický nehinduistov a moslimský nemoslimov 😉

Bral by SOM takého Boha za pána, ktorý by nechal ľudkom slobodu vo vierovyznaní 😉
none
77

76. Dzio 09.02.2024, 18:48

To hej, každý Boh preklína nevercov, židovský nežidov, kresťanský nekresťanov, hinduistický nehinduistov a moslimský nemoslimov 😉

Bral by SOM takého Boha za pána, ktorý by nechal ľudkom slobodu vo vierovyznaní 😉

09.02.2024, 19:18
Veď ten akože " biblický" nikoho nenúti
none
78

77. djjaro 09.02.2024, 19:18

Veď ten akože " biblický" nikoho nenúti

09.02.2024, 19:21
Ten biblický, je žiarlivý ako všetci ostatní 😉

"Nebudeš mať iných Bohov, (okrem mňa)" 😉
👍: era
none
82

78. Dzio 09.02.2024, 19:21

Ten biblický, je žiarlivý ako všetci ostatní 😉

"Nebudeš mať iných Bohov, (okrem mňa)" 😉

09.02.2024, 20:06
Žiarlivosť je na mieste ak niekomu sľúbiš vernosť
none
85

82. djjaro 09.02.2024, 20:06

Žiarlivosť je na mieste ak niekomu sľúbiš vernosť

09.02.2024, 20:19
Žiarlivosťou sa prejavuje naše ego, keď si chce privlastniť to, po čom túžime 🙂
none
118

85. Nadja 09.02.2024, 20:19

Žiarlivosťou sa prejavuje naše ego, keď si chce privlastniť to, po čom túžime 🙂

11.02.2024, 17:44
To po čom túžime sa musí vzájomne prejaviť aby žiarlivosť zaúradovala
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 512 318 B generated in : 0.331 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 545 667 x unique displays : 2 528 482 x ip address : 44.220.62.183

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 3,12 € (27 clicks), for today 0,08 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated