for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Posledný súd, kto Som!?

entries
1
shows
126
uniques
35
theme was created 7.5.2023 18:25 by rebelVrana
1
07.05.2023, 18:25
Don Miquel Ruiz tvrdí, že Toltékovia boli vo svete ľudí v sne prvej pozornosti (bežnom sne ľudí), nižším čiernym čarodejníkom s titulom porazení, poslom obete a otroctva, sna väzňa v pekle a podsvetí, kde ich ovládal hlas poznania, ovocie zo stromu poznania, ktoré otrávil myšlienkový parazit, padlý anjel, čierny had, ktorý sa k nim prihováral vo forme klamstiev a nepravdy. Šíril tak o nich samé klamstvá a nepravdy, čo Toltékov trápilo a robili si starosti. Toltékovia tak hrali vlastnú reality show, ktorú moderoval tento parazit.

Niektorí Toltékovia sa tomuto hlasu poznania postavili a vyhlásili mu vojnu. Vojnu hlasu poznania - tyranovi, veľkému sudcovi, zákonníku, systému presvedčení. Bola to vojna Bohov. Títo Toltékovia sa v tom momente už nachádzali vo sne druhej pozornosti, ako tvrdí Ruiz, a stali sa tak vyššími čiernymi čarodejníkmi, bojovníkmi s titulom väčšinou tiež porazení, poslami duchovného boja v očistci. Niektorí vyhrali tento boj, niektorí do dnes bojujú.

Tí, čo túto vojnu vyhrali, použili nástroje vojny, ktoré do dnes majú uplatnenie. Tými nástrojmi sú päť dohôd, alebo tiež nazývané Majstrovstvá transformácie:

1. Nezneužívať slová proti druhým a sebe.
2. Nebrať si Nič osobne.
3. Radšej klásť otázky, ako vytvárať si domnienky.
4. Robiť vždy skutky a činnosti tak, ako ich najlepšie viem.
5. Pochybovať, neveriť Nikomu a ani sebe samému, ale pozorne načúvať.

Sen tretej pozornosti je o Majstroch, bielych čarodejníkoch, bývalých bojovníkoch, víťazoch s titulom Majster v sne v nebi a raji na Zemi. Vten deň posledného súdu, momentu, keď naposledy Toltékovia súdili seba a druhých nastal koniec vojny v ich hlave, brali seba a druhých takých, aký sú, všetci si boli rovní, všetko je jedna živá bytosť. Vten deň Toltékovia zmŕtvychvstali, vzkriesili sa zo snov prvej a druhej pozornosti do tretieho sna pozornosti a to nebo a raj na Zemi. Toltékovia sa tak stali poslami pravdy a lásky a vizionármi.

Stali sa:

• Majstrami uvedomovania
• Majstrami transformácie
• Majstrami zámeru, lásky a vieri

Eckhart Tolle má na túto otázku jednoznačnú odpoveď: Som tu a teraz!!! Ani bývalá, či budúca prítomnosť, ale tento oKamih - prítomný oKamih.

Posledný súd, kto Som!?

Na otázku kto Som!? sa nedá odpovedať, nedá sa vyjadriť myšlienkou, či slovom, obrazom a symbolom. Pretože už samotná predstava a slovo je nálepka a škatuľka. V tom momente, ako sa onálepkujeme, oškatuľkujeme, stávame sa minulou, či budúcou prítomnosťou a to nie je pravda, je to klam. Ako môžme vedieť kým sme boli, či čím budeme? V tomto prípade ide o hlas poznania a ten je Ničím iným, len klamstvom a nepravdou. Skutočná pravda znamená Tiché poznanie. Bez nálepky a škatuľky. To sme mi!!! Tu a teraz!

Ten, pred znovuzrodením a narodením hrubého tela - Ten zmŕtvychvstaní a vzkriesení po obrazoch a symboloch, po vojne z hlasami poznania - Ten, po smrti hrubého tela.

Ten tu a teraz!!! Ani bývalá, či budúca prítomnosť, ani ten pred narodením a ani ten po smrti, ale tento oKamih - prítomný oKamih, tento deň, deň posledného súdu.

link
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 56 770 B generated in : 0.294 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 22 808 764 x unique displays : 2 559 758 x ip address : 44.200.86.95

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 5, donaters clicked me on ads 4,22 € (18 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist