for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

niečo o číslach

entries
2
shows
1 673
uniques
593
theme was created 19.12.2020 18:28 by Fénix
1
19.12.2020, 18:28
Celé čísla majú početnú a poradovú hodnotu. Početná hodnota vyjadruje sumu daného čísla. Je vyjadrená ako bezrozmerný bod na číselnej osi. Poradová hodnota vyjadruje jednorozmernú vzdialenosť celého čísla od nuly na číselnej osi. Aj písmená majú poradovú hodnotu, ale nemajú početnú, namiesto sumy vyjadrujú emóciu. Na číselnej osi majú celé čísla vyjadrenú rovnakú početnú hodnotu ako poradovú. Keby sme však upravili poradie čísel podľa nejakého algoritmu, suma čísla by sa nemusela zhodovať s jeho poradím v danej postupnosti. Keby sme napríklad začali od čísla 41 a pripočítavali by sme k nemu postupne zväčšujúce sa párne čísla, vznila by nám postupnosť čísel, pri ktorej by prvých 40 čísel boli prvočísla a 41. číslo by bola druhá mocnina prvého čísla postupnosti, ktorým je číslo 41. Takúto vlastnosť má len 7 prirodzených čísel. Takúto postupnosť môžeme začať od čísel 41, 17, 11, 5, 3, 2 a 1. Počet čísel v danej postupnosti bude zodpovedať sume prvého čísla a posledné číslo bude jeho druhou mocninou, ostatné čísla budú prvočísla. Keby sme v daných postupnostiach pokračovali aj za druhou mocninou, nepravidelne by sa striedali prvočísla s neprvočíslami, ale na priamy výpočet prvočísel by sme mohli použiť podobný algoritmus, aj keď trochu zmenený, ako pri výpočte siedmich postupností. Tu sa však rozchádzajú poradové hodnoty s početnými. Z každej postupnosti by vznikli ďalšie dve. Takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Keby sa nám podarilo dokázať, že všetky prvočísla sa dajú vyrátať priamym spôsobom, bol by to dôkaz správnosti Riemannovej hypotézy.
consents: Dušan
2

1. Fénix 19.12.2020, 18:28

Celé čísla majú početnú a poradovú hodnotu. Početná hodnota vyjadruje sumu daného čísla. Je vyjadrená ako bezrozmerný bod na číselnej osi. Poradová hodnota vyjadruje jednorozmernú vzdialenosť celého čísla od nuly na číselnej osi. Aj písmená majú poradovú hodnotu, ale nemajú početnú, namiesto sumy vyjadrujú emóciu. Na číselnej osi majú celé čísla vyjadrenú rovnakú početnú hodnotu ako poradovú. Keby sme však upravili poradie čísel podľa nejakého algoritmu, suma čísla by sa nemusela zhodovať s jeho...

22.12.2020, 11:51
Ide o pravdepodobnosť. Na začiatku číselnej osi je pravdepodobnosť výskytu prvočísel najvyššia a postupne klesá. Algoritmom pripočítavania násobkov dvojky dochádza k odstráneniu parných čísel z postupnosti a tým sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu prvočísel v nových postupnostiach. To sa prejavuje zvýšeným výskytom prvočísel na začiatku nových postupností. Takto sa dá pravdepodobnosť výskytu prvočísel zvyšovať postupne až do nekonečna. Súčasne bude klesať poradie čísel ako začiatkov nových postupností. Nová postupnosť sa bude začínať druhým číslom v poradí a pripočítavať sa budú v poradí násobky sumy prvého čísla.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 58 171 B generated in : 0.293 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 056 255 x unique displays : 2 568 572 x ip address : 100.28.2.72

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist