for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

Komuže to len skrsol v pomätenej hlave takýto návrh zmeny Zákona o protifašistickom odboji

entries
3
shows
93
uniques
11
theme was created 30.3.2024 15:20 by Kasafran
1
30.03.2024, 15:20
Komuže to len skrsol v pomätenej hlave takýto návrh zmeny Zákona o protifašistickom odboji...?

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IX. volebné obdobie

Návrh
ZÁKON
z ...... 2024,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v znení zákona č. 338/2020 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v znení zákona č. 338/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 6b sa vkladá § 6ba, ktorý znie:
㤠6ba
Zneužívať odkaz protifašistického odboja a akcie podľa § 3 ods. 1 písm. c) na oslavu, propagáciu alebo obhajobu režimu Sovietskeho zväzu, režimu založeného na komunistickej ideológii, alebo režimu založeného na ideológii ruského imperializmu, alebo ich predstaviteľov, sa zakazuje.“.

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
2

1. Kasafran 30.03.2024, 15:20

Komuže to len skrsol v pomätenej hlave takýto návrh zmeny Zákona o protifašistickom odboji...? NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY IX. volebné obdobie Návrh ZÁKON z ...... 2024, ktorým sa dopĺňa zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v znení zákona č. 338/2020 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slo...

30.03.2024, 15:57
Poslanec Juraj Krúpa.

link

Cieľom predkladaného návrhu zákona je

• zamedziť zneužívaniu protifašistického odboja, zväzu protifašistických bojovníkov a jeho akcií na propagáciu ruských režimov popierajúcich a porušujúcich ľudské práva
• zamedziť znevažovaniu odkazu Slovenského národného povstania na propagáciu proruských naratívov

Súčasná právna úprava protifašistického odboja prirodzene vyzdvihuje odkaz a význam slovenského protifašistického odboja proti režimu vojnového Slovenského štátu a proti jeho predstaviteľom. So silnejúcimi vplyvovými operáciami ruského režimu stelesneného Vladimírom Putinom však narastá hrozba, že myšlienka protifašistického odboja bude zneužívaná proruskými činiteľmi na vyzdvihovanie zásluh Sovietskeho zväzu a osobitne na oslavu jeho nástupcu – Ruskej federácie a Vladimíra Putina, podobne ako sa v minulosti jednostranne odkaz SNP pripisoval iba a výlučne komunistickej strane.

link
none
3

2. Lemmy 30.03.2024, 15:57

Poslanec Juraj Krúpa.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9679

Cieľom predkladaného návrhu zákona je

• zamedziť zneužívaniu protifašistického odboja, zväzu protifašistických bojovníkov a jeho akcií na propagáciu ruských režimov popierajúcich a porušujúcich ľudské práva
• zamedziť znevažovaniu odkazu Slovenského národného povstania na propagáciu proruských naratívov

Súčasná právna úprava protifašistického odboja prirodzene vyzdvihuje odkaz...

31.03.2024, 18:45
Tento neschváliteľný návrh zákona v hlave jedného ideologického pomätenca vznikol a ďalší historickí pomätenci budú zaň hlasovať...!
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 68 963 B generated in : 0.251 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 22 120 618 x unique displays : 2 540 275 x ip address : 3.239.91.5

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 4, donaters clicked me on ads 2,05 € (24 clicks), for today 0,09 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated