for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

Jediní sposob ako možu Rusi postupovať bez veľkých strát

entries
1
shows
144
uniques
21
theme was created 2.6.2024 15:42 by tomas12345
1
02.06.2024, 15:42
link
Existujú dva druhy kopania zákopov, prvým je "okopávanie" pri ktorom by človek stál na povrchu a kopal smerom nadol, je to najrýchlejší sposob kopania pretože umožňuje veľkej kopacej skupine súčasne kopať celú dĺžku priekopy. Avšak stavba zákopa ponechávala robotníkov vystavených nad zemou, a preto sa mohlo vykonávať len vtedy, keď nebola pozorovaná.

Druhým je "podlomenie", ktoré zahŕňalo rozšírenie priekopy odkopaním na čelnej strane. Kopači neboli odhalení, ale na priekope mohli naraz pracovať len jeden alebo dvaja muži. Podlomenie je termín na opis kopania krytej priekopy, aby ste sa priblížili k nepriateľskému zákopu minimalizovaním nebezpečenstva od nepriateľskej paľby. Na ešte vyššiu ochranu robotníkov sa zákopy zvyčajne kopali pod uhlom v cik-cak vzore (na ochranu pred silnejúcou paľbou obrancov).
link
Podľamovanie je jediným spôsobom ako Rusko môže útočiť na Ukrajinské zákopy, postupovať vpred, byť kryté v zákope a mať ako útočník straty rovnaké ako Ukrajina a teda 1:1 a nie 3:1 a vyššie. Podľamovanie je "interiérovy" spôsob boja, a chráni pred snajpermi, ATGM, mínami (detektory kovov pri kopaní pomáhajú odfiltrovať míny), a minimalizuje efekt delostrelectva a dronov. "Exteriérovy spôsob boja je ten čo momentálne Rusko predvádza, kedy sa snaží postupovať vpred na "otvorenom teréne", tým je však vystavené plnej sile mín, ATGM, snajperom, delostrelectvu, dronom a má preto v porovnaní s Ukrajinou straty 3:1 a vyššie. Ruská armáda má v počte mužov výhodu 2:1, preto ak chce postupovať musí postupovať dopredu so stratami menej než 2:1, nemôže si dovoliť straty 3:1 a viac, lebo pri opotrebovacej vojne skorej príde o armádu ako Ukrajina.
______________
Všetko má pre svoje pre a proti, aj taktika "podľamovania" má svoje nevýhodu a tou je pomalosť. Ak by sa nové zákopy podľamovaním stavali 24 hodín denne 365 dní v roku, pracovali by 2 kopači súčasne, kopači by používali obyčajné lopatky, a pracovali by na maximum, (každú hodinu by sa museli striedať) zákop o šírke 1 metra a výšky 2 metrov by sa podarilo predĺžiť o 1 meter za hodinu a 8,7 kilometra za rok. Avšak zákopy sú stavané cik cakovito čiže smerom dopredu by sa posunuli asi len o 5 kilometrov. Tento proces by sa dal trojnásobne urýchliť zahrievaním zeminy pľamenometom, výbušninami ktoré sa vložia do vyhĺbenej zeminy, a hlavne ručnými vŕtacími mašinami. Čiže nie 5 kilometrov, ale už 15 kilometrov. Ešte viac zrýchliť by sa dalo správnym rozvrstvením práce, čo by fungovalo nasledobvne :

prvá ulička podľamovaného zákopu (1 meter široká, 10 metrov dlhá) sa vykope len v hornej časti po výške 66 centimetrov a šírke 1 metra. Kopači "X" teda pracujú v pokľaku. Keď kopači "X" skončia prvú uličku, presunú sa do stavby druhej uličky, ktorú kopú takisto v pokľaku po výške 66 centimetrov a šírke 1 metra. Keď sú kopači "X" v 2 uličke, nastupujú kopači "Y" do prvej uličky a takisto kopú po dĺžke 66 centimetrov a šírke 1 metra. Keď kopači "X" dokončia druhú uličku, vstúpia do tretej uličky ktorú kopú takisto v pokľaku po výške 66 centimetrov a šírke 1 metra. Keď sú kopači "X" v 3 uličke, nastupujú kopači "Y" do druhej uličky a takisto kopú po dĺžke 66 centimetrov a šírke 1 metra. Súčasne s týmto nastupujú kopači "W" do prvej uličky a kopú po dĺžke 66 centimetrov a šírke 1 metra a prvá ulička je tým pádom celá dokončená. V čase keď je prvá ulička celá dokončená, je druhá ulička dokončená z 66% a tretia ulička z 33% - toto znázorňuje nasledujúci obrázok
link
Takýmto algoritmusom práce môžu súčasne pracovať až 6 kopači, čo je 3 násobne zvýšenie oproti pôvodným 2 kopačom bez použitia nasledujúceho algoritmu. Tým pádom rýchlosť práce sa 3 násobí z 15 km až na 45 km ! V porovnaní s priemerným ročným ruským postupom 1 km pozdĺž celej fronty, by to bol priam raketový postup !
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 59 299 B generated in : 0.362 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 638 899 x unique displays : 2 611 692 x ip address : 100.26.176.111

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 4,41 € (12 clicks), for today 0,07 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist